weby pro nejsevernější čechy

Boží muka v Chodově

U kostela sv. Vavřince v Chodově blízko vstupu na zdejší hřbitov v sousedství sochy sv. Šebestiána stojí boží muka.

Tak nějak se historická fakta, osudy a jména opakují. Raně barokní kamenná sloupková boží muka od neznámého autora nechal zřídit v roce 1672 držitel zdejšího panství Johann Wilhelm z Plankenheimu (viz již zmíněná socha sv. Šebestiána či sloup Panny Marie) při silnici naproti staré barokní faře uprostřed města Chodov (Chodau).

Informace z této oblasti jako obvykle podrobně na webu Památky a příroda Karlovarska, něco se najde v Památkovém katalogu a píše se o nich v knize Sokolovsko – Umění, památky a umělci do roku 1945.

Boží muka byla slavnostně vysvěcena dne 3. června 1672. Ještě v roce 1897 stávala zchátralá boží muka před průčelím dívčí obecní školy na horním konci náměstí. V následujícím roce (1898) však byla během dláždění náměstí přenesena, restaurována a následně postavena za starou farou mezi dvěma jírovci před ohradní zdí farní zahrady u vstupu na hřbitov na prostranství před farním kostelem sv. Vavřince.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být boží muka udržována a během druhé poloviny 20. století postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla boží muka v Chodově zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 40193/4-598. V roce 2011 přistoupilo město Chodov k celkovému restaurování zchátralých božích muk za přispění z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce.

Památkový katalog na rozdíl od ostatních pramenů hovoří o artefaktu pozdně renesančním, a tudíž v regionu velmi vzácném.

Nápis: AD GLORIAM DEI FIERI FECIT IOHANN WILHELMB VON PLANCKENHEIME. Sokl je zdoben reliefním erbem a diamantovým členěním. Materiál: pískovec.

Pískovcová boží muka tvoří hranolovitý podstavec s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Na podstavci spočívá toskánský sloupek s výraznou entasí, soudkovitou vypouklostí dříku, završený plnou hranolovou hlavicí lucernovitého tvaru s mělkými výklenky pro umístění obrazů Umučení Ježíše Krista, s nasazenou mohutnou vynesenou bohatě profilovanou horní krycí deskou. Na vrcholu kapličky je na profilované dvoustupňové římse osazen novodobý kovaný železný kříž s volutami u patky. Původně zde býval patrně vztyčen kamenný kříž, později nahrazený řemeslnicky náročnějším, patrně litým železným křížem.

Stěny podstavce jsou zdobeny mělkými čtvercovými vpadlými rámci. Na přední straně podstavce je vysekán latinský donátorský nápis: „AD / GLORIAM DEI / FIERI FECIT / IOHANN / WILHELMB / VON PLANCK / ENHEIMB / ANNO 1672“ (Ke slávě boží nechal zřídit Johann Wilhelm z Plankenheimu roku 1672). Na zadní straně podstavce je vyveden plastický reliéfní rodový znak Plankenheimů s klenoty. Rámce na bočních stranách podstavce jsou vyplněny plastickým diamantovým dekorem. Základnu podstavce tvoří nízký kamenný sokl se zkosenými hranami. Před božími muky býval dříve osazen ještě kamenný hranolový stupeň, určený patrně pro klekání.

Boží muka v Chodově v roce 2013

Boží muka v roce 2017

Donátorský nápis na čelní straně podstavce

Pohled na podstavec s bočním diamantovým reliéfem

Erb zřizovatele na zadní straně podstavce

Celkový pohled na podstavec sloupcových božích muk

Vrcholová kaplice s kovovým křížem


Series Navigation<< Boží muka v MostěCentrální kříž hřbitova v Dolních Zálezlech >>
Tagy