weby pro nejsevernější čechy

Zeckelův kříž u polní cesty mezi Šluknovem a Novým Hraběcím

Na trase zelené turistické značky od železniční stanice Šluknov zastávka do Nového Hraběcí stojí na hřebeni u cesty kříž, zvaný Zeckelův.

Jeden z křížků, u nichž město Šluknov zajistilo důstojnou opravu.

Informace z médií:

O přípravě obnovy ->

20. 9. 2015 – Město Šluknov se snaží ve spolupráci s Nadací ČEZ obnovit Zeckelův křížek prostřednictvím mobilní aplikace Pomáhej pohybem. Díky ní může každý podpořit obnovu památky svou vlastní aktivitou, která ho baví – chůzí, během, bruslením, jízdou na kole nebo procházkou s kočárkem.

Aktivita všech zúčastněných bude převedena na body podporujících projektů a Nadace ČEZ je poté převede na peníze, které budou použity na spolufinancování opravy Zeckelova kříže. Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS.

Dojde ke kompletní revitalizaci křížku. Především bude očištěn podstavec, doplní se části chybějící hlavice soklu, provede se hydrofobizace, doplní nápisové desky, zhotoví se nový základ, srovnají základové kameny a předstupně. Vyrobí se a osadí litinový kříž s postavou Krista, Panny Marie a sv. Jana. Doplní se také žulový sloupek a nové oplocení. Odstraní se dvě dožilé lípy a vysadí čtyři nové stromy. U cesty bude osazena lavička, odpadkový koš a doplněna informační tabule s údaji o památce a její obnově.

Město Šluknov má na svém území více než 60 drobných sakrálních památek, které se snaží opravovat a tím je zachraňovat a zároveň na ně upoutat pozornost místních i turistů. Rekonstrukce křížku poslouží ke znovuobnovení místa s geniem loci. Více bude využívána také polní cesta mezi městskou čtvrtí Císařský a částí Nové Hraběcí. Cílem je současně větší sepětí lidí s malebným místem.

Info o obnově ->

Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD Císařský, Šluknov je nyní realitou

Nedávnou jsme informovali o spolupráci města Šluknov s Nadací ČEZ, která vložila podporu opravu tohoto křížku do mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem. V této aplikaci EPP jsme mohli podporovat obnovu křížku svojí vlastní aktivitou – pohybem, který vás baví – chůze, běh, bruslení, jízda na kole, procházka s kočárkem, atd…

Cíl byl dosažen, a to ve velice krátké době. Příjemně nás to překvapilo a potěšil nás tak zájem široké veřejnosti o náš projekt. A co nás vlastně čeká? Původní žádost o dotaci byla ve výši 133tis. Kč, ale nebyli jsme úspěšní z důvodu nemožnosti napasování na dotační okruhy. Mobilní aplikací Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem, dostaneme dotaci ve výši 80tis. Kč, ale město Šluknov finanční rozdíl doplatí a obnova kříže a jeho okolí tak započne zřejmě již letos. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku 177.396,- Kč vč. DPH.

Děkujeme tímto za Váš aktivní zájem, a pokud Vás zajímá a baví tato forma podpory projektů, můžete pokračovat a své obdržené body věnovat i jiným projektům.

Info na tabuli u kříže:

Investor: Město Šluknov za finanční podpory Nadace ČEZ
Zhotovitel: 2015-2016 – Technické služby Šluknov, spol. s r.o., kamenické práce Pavel Jiřena, kovářské práce Dr. Martin Šerák
Údržba křížku a jeho okolí: město Šluknov

Zeckelův kříž byl zřízen Josefem Reintschem u cesty spojující zastávku ČD Císařský s Novým Hraběcím. Datace vzniku kříže zřejmě 2. polovina 19. století.

Obnovou památky došlo ke kompletní revitalizaci křížku – očištění soklu, zhotovení nové hlavice soklu, hydrofobizace, zhotovení nového základu, srovnání základových kamenů a předstupňů, výroba a osazení litinového kříže s postavou Krista, P. Marie a sv. Jana, doplnění žulových sloupků a nového oplocení, odstranění lip v havarijním stavu + výsadba 3 ks nových lip velkolistých.

Práce celkem: 177.300 kč
Dotace ČEZ _ EPP: 80.000 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV ZA ROK 2016 uvádí:

Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD v Císařském – v roce 2015 se připravoval záměr obnovy křížku na vrcholu kopce mezi Císařským a Novým Hraběcím. Byl zjišťován rozsah nutných prací a také možné zdroje na spolufinancování. Byla podána žádost o dotaci ČEZ. Byla zajištěna spolupráce města Šluknov s Nadací ČEZ, která vložila podporu opravu tohoto křížku do mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem.

Obnova křížku byla zahájena po obdržení dotace na konci roku 2015 a dokončena byla v říjnu 2016. Byla provedena i úprava okolí křížku, vč. infotabule, lavičky a odpadkového koše. Na soklu kříže nebyla doplněna původní kamenná deska z důvodu nedohledání originálního textu – v případě nalezení, bude tato deska doplněna.

Další info o křížku na městském webu ->

Zeckelův kříž se stal turistickým cílem nejen mnoha obyvatel Šluknova, ale i turistů a rekreantů, kteří sem k nám na sever zavítají. Je odsud nádherný výhled na celý Šluknov i jeho okolí. U krásně opraveného kříže roste stará lípa a byly zde vysazeny tři lípy nové. Je příjemné se v tomto místě zastavit, rozhlédnout, odpočinout.

Před časem došlo v tomto místě k poškození dřevěné lavičky. Byla to škoda, protože tohle místo stojí za chvilku rozjímání.

Pan Pavel Jiřena, kameník který se podílel také na obnově samotného Zeckelova kříže městu Šluknov nabídl, že vytvoří a instaluje lavičku novou, kamennou, která lépe odolá nejen povětrnostním podmínkám, ale snad i vandalům. K lavičce připojil i kamenný stolek. Místo tak opět bude moci sloužit všem kdo sem zavítají a obzvlášť starším osobám, které si zde budou moci odpočinout.

Pavle, děkujeme za vaše dílo, práci a přístup, jakým projevujete svůj vztah k městu Šluknov.

Zvláštní je, že nikde není zmínky o tom, proč se kříž jmenuje tak jak se jmenuje, když infotabule uvádí zcela jiné jméno donátora. A pochopitelné je, že dnes už nikdo tak nějak neví, proč tu byl křížek zřízen…

Series Navigation<< Kříž u kostela svatých Šimona a Judy v Lipové u ŠluknovaKříž v zahradě na rozcestí u domu čp. 341 v Království u Šluknova >>
Tagy