weby pro nejsevernější čechy

Polírův kříž ve Studeném

U místní komunikace ve Studeném na vyzděných terasách ve svahu naproti domu čp. 55 a pod domem čp. 75 stojí tzv. Polírův kříž.

Stručná informace je ke čtení přímo na místě, nebo pak obsáhleji na webu Spolku Pod Studencem nebo v knize Krajina pod Studencem v proměnách doby.

Tzv. Polírův kříž (Polierskreuz) s plechovou siluetou Krista stál původně při chřibské cestě (Kreibitz Weg) na vršku nad vesnicí Studený. Obnovu dřevěné schrány provedl v zimě roku 1938 tesař, truhlář a polír Franz Stelzig z domu čp. 27, údajně jako projev díků za to, že nezačala válka, k níž se evidentně schylovalo. V letech 2001-2003 došlo na náklady chalupářů ze Studeného ke kompletní renovaci a k transferu kříže na nynější místo. V roce 2008 byla nově obnovena malba Krista, neboť se začaly projevovat známky poškození rzí. Na náklady Občanského sdružení Studený a Lipnice vyhotovil obraz malíř Miroslav Hejný z Varnsdorfu.

Z historie: Dřevěnému zrekonstruovanému kříži s postavou Krista namalovanou na plechu, chráněnou ozdobnou dřevěnou schránou se stříškou, který stojí od transferu v roce 2003 v těsné blízkosti skalní Johnovy kaple (naproti domu čp. 55 v dolní části obce směrem do Pavlínina údolí), se říká Polírův kříž (Polierskreuz). 

Hajní knížete Kinského údajně pořídili čtyři kříže tohoto typu, které vztyčili na různých místech (jeden z těchto křížů stával v Pavlínině údolí), tzv. Polírův kříž byl původně postaven při chřibské cestě na vršku nad vesnicí Studený, na selském pozemku Christiana Austena z domu čp. 7. Biskupská revize shledala jeho stav v roce 1836 jako dobrý. K povinnosti péče o kříž se však nikdo nechtěl uvázat, na jeho údržbu neexistoval žádný kapitál či fond.

Dřevěná schrána mohla být pořízena později. Její obnovu provedl v zimě roku 1938 tesař, truhlář a polír Franz Stelzig (nar. 4. 11. 1869 ve Studeném) z domu čp. 27, údajně jako projev díků, že nezačala válka, ke které se evidentně schylovalo. V této politicky velmi těžké době učinil slib, že pokud do konce roku válka nevypukne, vyřeže nov dřevěný kříž. Nevěděl, že do zahájení války zbývá už jen 8 měsíců… Opatřil vhodné dřevo a přes zimu kříž zhotovil. Na Zelený čtvrtek 1939 společně se sousedem Franzem Stelzigem (č. 11) a jeho dcerou Margaretou a s pomocí jeho vozu kříž převezli a postavili k pěšině do Chřibské.

V letech 2001-2003 došlo na kompletní renovaci kříže. Do té doby ležela schrána povalená na zemi a malba Krista chyběla. Když byla posléze nalezena, byly zhotoveny nové, ručně vyřezávané podpěry stříšky. Bylo třeba opravit i spodní část postavy Krista, která byla zlomená. Opravy se ujali studenečtí chalupáři Alena Forejtová, Vladimír Forejt, Emil Liso a Ladislav Mervínský ml. Malbu Kristova těla provedl Václav Sládek, při osazování kříže následně pomáhali Jiří Vojáček se synem Martinem. Kříž měl být vrácen na původní místo nebo osazen u Soutoku směrem k Pavlinině údolí. Z důvodu bezpečnosti této drobné sakrální památky bylo na základě upozornění pracovníků památkové péče rozhodnuto o přenesení na nové místo. Veškeré informace o prováděné rekonstrukci jsou podrobně sepsány a uloženy za tělem Spasitele.

Obnova v červenci roku 2008: V roce 2008 došlo k další obnově malby Krista, neboť se začaly projevovat známky poškození rzí. Na objednávku Občanského sdružení pod Studencem vyhotovil obraz malíř Miroslav Hejný z Vansdorfu. Náklady na malbu a nátěr ozdobné schránky uhradilo občanské sdružení, jehož člen Vladimír Forejt renovoval nátěr ozdobné schrány kříže. K opětovné osazení malby Krista došlo 20. 7. 2008.

Series Navigation<< Austenův kříž (Kříž Zastavení sv. Michaela) u silnice z Lipnice do StudenéhoKříž vpravo od silnice severně od Studeného >>
Tagy