weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž Lesního hřbitova v Novém Boru

Na jedné z hlavních cest, křižujících Lesní hřbitov v Novém Boru, stojí kamenný centrální hřbitovní kříž.

Lesní hřbitov je prostě fenomén, kdo na něm nebyl, těžko mu vysvětlovat. Zasloužil by si dozajista víc dostupných informací, než jen kdy a proč byl založen. Kdyby o něm existovala literatura třeba jako o Slavíně na Vyšehradě, už bych ji měl v knihovničce.

Ono je to těžké – plán hřbitova a jeho cest je sice na tabuli u vstupu, je dostupný na netu, nicméně na mapách.cz síť cest, pěšin a stezek zachycena není. A není se vlastně ani co divit, protože spousta z nich je v terénu docela nezřetelných, mnoho jiných naopak v plánu vůbec není. Dalo by se tu chodit křížem krážem celý den…

Bohužel je to ale tak, že o mnohých hřbitovních artefaktech se nedá normálně zjistit nic. Což je i případ centrálního kamenného kříže. Prostě tu je. Na mohyle, na níž jsou vyskládány do improvizované skalky čedičové sloupky.

Situaci částečně zachraňuje kniha Památky Nového Boru, kde je uvedeno, že kříž je vytvořen z žuly, byl zhotoven podle návrhu Maxmiliána Dittricha, vedla k němu lipová alej a kamennou skalku instaloval učitel Karel Würfel. Shromáždil na ní řadu památek z historie města – nárožní kámen staré školy, zbytky starých schodišť… Datace v textu chybí, nezbývá než předpokládat, že kříž byl postaven hned při vzniku hřbitova.

Series Navigation<< Poutní kříž u rozcestí pod KrálovkouKamenný kříž na rozcestí v Ostrově u Tisé >>
Tagy