weby pro nejsevernější čechy

Jarischův kříž u Markvartického rybníka (Jablonné v Podještědí)

Na břehu Markvartického rybníka u Jablonného v Podještědí u cesty, po níž prochází zelená turistická značka, stojí kříž.

Jedná se o jedno ze zastavení místní audiostezky, informace tedy lze čerpat z popisu:

Litinový kříž s pozlaceným Kristem na kamenném podstavci stojící na cestě za Markvartickým rybníkem směrem na Lemberk či Zdislavinu studánku pochází patrně z počátku 19. století. Kříž zřídil na svém pozemku domkář Franz Schaufler z Markvartic „ke cti Boží a k povzbuzení věřících.“

Následnou udržovací povinnost měl Franz Schuster, který ve své poslední závěti odkázal 100 zl. k udržování tohoto kříže. Nový majitel domku čp. Franz Jarisch, který měl tuto udržovací povinnost zanesenou v kupní smlouvě i v pozemkové knize, nechal roku 1871 kříž nově opravit a o prvním prosebném dni slavnostně vysvětit místním farářem.

Na přední straně Jarischova kříže se ve výklenku nachází nápis: GELOBT SEI JESUS CHRISTUS – (POCHÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS). Opravu Jarischova kříže roku 2007 provedl člen občanského sdružení Drobné památky severních Čech restaurátor Jan Fedorčák, díky finančním prostředkům pana Jindřicha Kroba z Jablonného v Podještědí.

Obdobné info je na webu o Lužických horách:

Jarischův kříž postavený na počátku 19. století zdejším domkářem Franzem Schauflerem. Roku 1871 jej nechal nový majitel domku Franz Jarisch opravit a znovu vysvětit a v roce 2007 byl kříž díky finančnímu daru Jindřicha Kroba z Jablonného v Podještědí opraven Janem Fedorčákem ze sdružení Drobné památky severních Čech.

A samozřejmě se tím pádem o kříži zmiňuje web Spolku Drobné památky severních Čech:

Kříž stojí na levé straně cesty, vedoucí ke Zdislavině studánce, asi 50 m za Markvartickým rybníkem.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí dvoustupňový podstavec, na jehož horním stupni vpravo je nápis: ERRICHTET VON FRANZ JARISCH a širší spodní část podstavce nese pokračování: IM JAHRE 1871. Sokl s rozšířenou hodní částí má na přední straně výklenek s nápisem: GELOBT SEI JESUS CHRISTUS [Pochválen buď Ježíš Kristus]. Hlavice je na všech stranách střechovitě zvednutá vzhůru, kříž s korpusem Krista je litinový.

Historie:
V soupisu kaplí, křížů a soch farnosti Jablonné z roku 1835 je o této památce napsáno: „Litinový kříž na kamenném podstavci s pozlaceným Kristem se nazývá Jarisch Kreuz. Zřídil jej domkář Franz Schaufler roku 1871. Udržuje jej majitel domu Franz Jarisch v Markvarticích č.p. 57, což je zaneseno v kupní smlouvě a pozemkové knize. Nápis: Gelobt sei Jesus Christus. Dole na patě kamene: Errichtet von Franz Jarisch 1871. Slouží ke cti Boží a povzbuzení věřících. Dřívější majitel domu Franz Schuster odkázal v závěti 100 zl. k udržování kříže. Slavnostní vysvěcení uskutečněno o prvním prosebném dni 1871 místním farářem.“.

Oprava kříže, duben 2007:
Kříž s kamenným soklem byl před opravou ve velmi zanedbaném stavu. Kamenné části byly povrchově poškozeny, kříž byl zrezivělý a nápisy byly nečitelné.
Během opravy byly všechny poškozené kamenné části opraveny, byly obnoveny nápisy a kříž spolu s korpusem byly natřeny. Pískovec byl natřen barvou v kombinaci modré a bílé se zlatými detaily.
Opravu provedl člen občanského sdružení restaurátor Jan Fedorčák, finanční prostředky poskytl p. Jindřich Krob z Jablonného v Podještědí.

K citovaným popisům už není moc co dodat. Snad jen že kříž zaujme svou barevností, a že od opravy už uplynul nějaký čas. Tudíž nápis na patě sloupu o jeho zřízení je takřka nečitelný, barva se loupe i s vrstvou pískovce. Střechovitá hlavice sloupu porůstá mechem. Nátěr kříže není patrný, jeho výzdoba viz fota.

Series Navigation<< Schneiderův kříž na rozcestí silnic východně od MikulášovicKříž smíření na mostě v Zákupech >>
Tagy