weby pro nejsevernější čechy

Kříž pod Botou u polní cesty jižně od Mařenic

U polní cesty z Mařenic k vyhlášeným skalním reliéfům (Útěk do Egypta, Kamenný oltář) na rozcestí žluté a červené turistické značky stojí na malé vyvýšenině kříž.

Web Spolku Drobné památky severních Čech informuje:

Kříž stojí u staré cesty přes Třídomí do Kunratic, asi 100 m před odbočkou ke hřbitovu v Mařeničkách.

Kamenný sokl s nápisem na přední straně a litinovým křížem. Kolem kříže rostou 4 mohutné lípy.

Poničený kříž na webu Spolku

Oprava kříže, červenec-říjen 2003: Kamenný sokl byl na přední straně poškozen povrchovým rozpadáváním měkkého pískovce. Litinový kříž byl rezavý, korpus Krista poškozený a s uraženými částmi. Zlomený kříž byl ze zadní strany spojen s dolní částí, která zůstala v hlavici, pomocí kovového pásku, na který byly obě části kříže přišroubovány. Poškozený povrch soklu byl doplněn umělým pískovcem. Opravu provedl Mgr. Vladimír Žák, litinový kříž zrestauroval pan Císařovský z Olešna. Celou opravu zaplatil Obecní úřad v Mařenicích.

Jak ukazují fotky na webu a uvádí text, kolem kříže se tlačily vzrostlé stromy, po nichž je veta – místo nich byly na bocích vysazeny dva nové, ten levý ale zřejmě někdo zlomil.

Kříž obklopený stromy na webu Spolku

Kříž stojí v přerostlé trávě. Drobná základna, která je dle fotek na webu Spolku osazena na kamenných stupních, které už dnes nejdou vidět, postupně také mizí ve vegetaci, její povrch kryjí mechy a lišejníky. Následuje mohutný kvádr s horní profilovanou lištou, na stěnách rytý obdélný obrys. Na čelní straně v něm nápis: „Errichtet / zur Ehre Gottes / von Wilhelm und / Antonia T?mme / im Jahre 1898“ Příjmení je  špatně čitelné, pár písmen je poškozených. O něco užší a barevně odlišný druhý stupeň soklu má ve stěnách mělké niky s horním obloukem. V rozích nad oblouky reliéfní květy. Na čelní straně pod reliéfem větévky dlouhý a silně poškozený nápis. Hlavice je tvořena trojúhelnými štíty na všech stranách se spodním zubořezem a projmutou lištou. Na čelní straně ve štítě boží oko se svatozáří na dvou horních ramenech trojúhelníku. Mezi štíty podstavec kříže ve dvou patrech, na čelní straně kovový trn na chybějící lampu. Zřejmě kdysi kotvený přímo do podstavce, dnes součástí kovové spony kolem horní etáže. Kovový kříž má ve spodní části slavobránu, tvořenou čtveřicí sloupů s vrcholovými fiálami, dva střední jsou spojeny štítem s pseudogotickým ornamentem, pod nímž stojí zřejmě Panna Marie s krucifixem po pravici a levou rukou zvednout – snad v ní drží žezlo(?). Kříž je obvodový, prostor mezi je vyplněn reliéfem olistěných stonků vinné révy. Nad hlavou Krista v místě křížení trámů INRI, konce břeven rozšířeny a ozdobeny ornamenty se středovou lilií.

Series Navigation<< Kříž u rozcestí naproti domu čp. 261 v MařenicíchKříž pod Jelením vrchem u polní cesty východně od Mařeniček >>
Tagy