weby pro nejsevernější čechy

Kříž před domem čp. 37 u rozcestníku Formanské cesty v Martiněvsi

Na trojúhelníkové loučce před domem čp. 37 u rozcestníku Formanské cesty (zelená turistická značka) v Martiněvsi stojí kříž.

Dle rozcestníku býval v domě čp. 37 zájezdní hostinec, těžko ale hádat, jaký křížek před ním stával či ne. Při pohledu na aktuální podobu se totiž nemohu ubránit pocitu, že je to jakýsi kočkopes, dort z pohádek o kočičce a pejskovi – jak kdyby někdo posbíral nejrůznější kusy, co kde našel, co se mu líbilo, co kde zbylo, a navršil je bez ladu a skladu na sebe.

Samotný sokl vypadá původní. Ovšem to, co je naskládáno v horní části, neumím odhadnout, z kolika míst a dalších artefaktů pochází – tipuji minimálně další tři kříže… V odborných materiálech o tomhle artefaktu ani zmínka, což s ohledem na viditelný letopočet 1698 je docela překvapující. A právě onen letopočet nakonec vedl k informaci v tiskovině MArtiněves / CHarvatce / Radešín (aneb co se děje v našich obcích)- podzim 2014:

Další obdobné info zde ->

Sokl kříže rekonstruoval p. Pechač z Martiněvsi-Pohořic v roce 2014, byl také přidán železný kříž, sokl je datovaný 1698. Původně se pravděpodobně jednalo o boží muka, dnes nekompletní, není známá původní podoba, výška torza je asi 1,5 m. Kříž stojí před domem č.p. 37, bývalého zájezdního hostince „U Komedů“ u staré formanské cesty z Prahy do Saska.

V trávě nízká základna čtvercového půdorysu se sešikmenou horní hranou. Na ní stojí sokl, ve spodní části mírně širší. Vrchní část soklu má vyhlazené stěny, do nich vyryté letopočty. Vpředu již zmíněných 1698, ovšem nejsem odborník, abych posoudil, zda se v té době používal zrovna takový typ písma a jde o originál, kopii či podvrh. Na levém boku je vyryto 1994. Sokl od hlavice odděluje nízká lišta, první hlavice je prostý kvádr, na jehož čelní straně jsou vyryta písmena – jasné je MAT, pak je cosi jako A bez střední příčky, následují tři menší znaky, které mohou být stejně dobře čísly jako písmeny, „nápis“ uzavírá L. Na této hlavici sedí patka zřejmě nějakého sloupu z odlišného materiálu. Na čtvercové základně kruh s dvěma užšími etážemi nad sebou. Další vrstvu tvoří klasická hlavice, trojitě se rozšiřující a s mírným jehlanem na vrchní části. Nejvyšší patro pak tvoří zdobná hlavice se složitě komponovanými lištami, přecházejícími do oblouků. Na vyklenuté horní straně vysoká patka se zkosenými rohy, v níž je vsazen prostý kovový kříž.

Series Navigation<< Kříž u silnice jižně od VrbkyBoží muka u křižovatky v jižní části Martiněvsi >>
Tagy