weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 431 v Království u Šluknova

V jedné z bočních ulic v Království u Šluknova v zahradě domu čp. 431 stojí za plotem kříž.

V těsném sousedství stavby domu kříž, který se stal součástí záhonů. Kolem improvizovaný obrubník, tvořící v trávníku prostor osázený květinami, ze křížem ohrazený keř.

Základna čtvercového půdorysu je zřejmě položena na takřka neznatelně vyzděné plošině (na fotkách je částečně vidět kvádříky obrostlé mechem). Na základně stojí sokl, který má ve spodní části dvakrát odstupňovanou patku. Vyšší a širší část, následuje o něco menší blok, oboje s hladkými stěnami. Následuje profilovaná lišta, nad níž je vlastní tělo soklu. Ve spodní části a pod hlavicí obkrouženo úzkou lištou. Na čelní straně v ploše dole v rozích a nahoře uprostřed kovové zbytky, snad úchyty nápisové desky? Nad horní oběžnou lištou úzký pás, v jehož čelní stěně zbytek trnu pro lampu. Na vrchu odstupňovaná hlavice, zakončená nízkým projmutým jehlanem s odříznutým vrcholem. V ploše je osazen jednoduchý kříž ze železné pásoviny, bez Krista, jen s konci břeven rozšířenými do půlobouků.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí poblíž domu čp. 20 v Království u ŠluknovaKříž v zahradě domu čp. 329 v Království u Šluknova >>
Tagy