weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kostelem Archanděla Michaela v Dolní Poustevně

Před kostelem Archanděla Michaela v Dolní Poustevně u nízkého plotu stojí dřevěný kříž s Kristem.

Kříž v regionu nepříliš častého provedení – kolem Krista je dřevěná schránka, završená oplechovanou stříškou. Dle nápisu ve schráně jde o kříž misijní z roku 1938 (analogie misijního kříže v Lovosicích, jen poněkud starší).

Základnu tvoří kamenný blok, v němž je vsazena patka kříže. Blok je ukryt za skalkou, vytvořenou z čedičových sloupků (varhan). V kamenné patce stojí dřevěný kříž, podepřený dlouhou kovovou tyčí, kotvenou do země za křížem. Jednoduchý kříž nese dřevěnou sochu ukřižovaného Krista, jehož nohy jsou opřeny o jakési stupátko (přibita je každá zvlášť). Nad trnovou korunou na hlavě je za pomoci plechové siluety ve tvaru kříže umístěna kruhová svatozář bez ozdob. Nad hlavou Krista na břevně praporek s písmeny INRI. Od nohou Krista k jeho rukám ozdobná šikmina, na níž navazuje klenutá stříška s hrotem nad vrcholem kříže. Ze zadní strany krycí prkna, ve stříšce od Kristových rukou k vrcholu ozdobně vyřezávané lišty. Na prknech po bocích Krista již zmíněný datační nápis Mission 1938.

Series Navigation<< Kříž v Tyršově ulici před domem čp. 434 v Dolní PoustevněKříž u schodiště ke kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů v Hamru na Jezeře >>
Tagy