weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice v České Vsi (Jablonné v Podještědí)

U výpadovky z Jablonného v Podještědí směrem na Mimoň v místní části Česká Ves stojí u krajnice kříž.

Protože se jedná o kříž, který obnovil spolek Drobné památky severních Čech, lze o něm dohledat poměrně dost informací:

Kříž stojí na pravé straně hlavní silnice z Jablonného v Podještědí do Mimoně asi 250 m před vrcholem stoupání na jižním konci osady.

Popis: Na dvoustupňovém fundamentu stojí podstavec, který má na přední straně v rytém rámu nečitelný nápis. Sokl se směrem vzhůru zužuje a na přední straně má mělký výklenek. Třístupňová hlavice je nová a je do ní osazen nový kovový kříž.

Oprava kříže, podzim 2006 – leden 2007:
Před opravou byl sokl povalen a hlavice s křížem byly odcizeny. V roce 2005 převezl majitel protější nemovitosti podstavec a sokl na svůj pozemek a použil je pro nové umístění sochy Piety. Na podzim roku 2006 byla socha po dohodě s jejím majitelem sejmuta a podstavec se soklem byly převezeny na své původní místo, kde byl opět vztyčeny. V lednu 2007 byla doplněna nová hlavice a kovový kříž.
Opravu provedl člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru a podíleli se na ní také naši členové Jan Fedorčák a Miroslav Pröller. Finanční prostředky na obnovu věnoval p. Jindřich Krob z Jablonného v Podještědí.

Doplnil bych – nápisy jsou patrné (a nečitelné) na nejspodnějším soklu (v rytém rámu jeden řádek) a na čelní straně soklu ve výklenku (dlouhý text, v půli předělený vodorovnou čarou). Na spodní straně soklu je ornament – zřejmě palmová ratolest se vlní proti pravoúhlému geometrickému vzoru. Fundament zarůstá mechy a travou, jeden roh je rozvalený a celek nevypadá příliš stabilně. Při bočním pohledu se zdá, že s celým soklem je šikmo hnuto. Sokl je místy pokryt mechem a lišejníkem, povrchová vrstva se místy odlupuje. Nový kovový kříž je proti podstavci příliš subtilní a je celý zrezlý. Místo postavy Krista má pouze ve středu kovanou květinu, konce břeven jsou rozštěpeny. Na zadní straně soklu je nepatrný zbytek po podpěře původního kříže neznámé podoby.

Series Navigation<< Kříž na skále u Janovic v PodještědíKříž u domu čp. 73 v České Vsi (Jablonné v Podještědí) >>
Tagy