weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí západně od nádraží Koštice

Na rozcestí místních komunikací západně od nádraží Koštice, které míří k hlavní silnici č. 246 procházející obcí, stojí kamenný kříž.

K mému velkému překvapení má obec vcelku slušně zpracovány na svém webu historické památky, byť velmi stručně:

Kamenný kříž, který nechal postavit želevický občan Josef Johanovský r. 1835, se nachází u nové výstavby u nádraží.

Kříž je označen jako druhý, tím prvním je snad myšlen typově shodný kříž u Želevic.

Kříž stojí u chodníku na prostoru vymezeném kovovým plůtkem, v němž je nízká kamenná čtvercová základna. Na ní je umístěn kamenný blok s vykrojenými hranami, na jehož bocích jsou česky psané nápisy (částečně nově napsány ve vyspravovaných místech) – bez záruky:

BERÀNKV TICHY / CENŽ SNIMÁŠ HŘÍCHY / SMILVG SE NAD NÀMI ! // KDOŽ NENESE KŘÍŽE / SWÉHO ANEGDE ZA / MNAV NEMVŽ BYTIV / ČEDLNIKEM MÝM i veri // KU SLAWE SPASY TEL / SEHO POSTAWIL / JOZEF JOHANOWSKY SAVSED / ..OWSKY ROKV 1835 // ODE MNE PAK ODSTVP / TO ABYCH SE WCEM / CHLVBIL GEDINE WKRI / ZI PANA NASEHO

Nápisy vypadají, jak kdyby je tesal někdo, kdo buď neuměl vůbec číst a psát podle předlohy, nebo někdo, kdo neuměl česky. Chybí mezery mezi slovy, ta jsou nesmyslně rozdělena mezi řádky…

Na kvádr navazuje oddělená zužující se římsa, na níž je usazen vlastní zdobný sokl. I ten má vykrojené hrany. Na bocích rytý obrys obdélného zrcadla s vykrojenými rohy, zadní strana hladká. Na čelní straně v obrysu zrcadla dominuje poměrně hluboký výklenek, pod nímž je několikavrstvý reliéf ve tvaru závěsu medaile. Místo ní „visí“ dole šesticípá květina. Kolem výklenku úzký rám, nad ním v horní hraně rytého zrcadla reliéf srdce, z něhož ční tři šipky. Vrch soklu tvoří mohutně projmutá hlavice, v jejímž čelním oblouku, vytvořeném dvěma sbíhajícími se volutami, je reliéf, snad Boží oko. Na oblině sedí masivní patka, nesoucí kamenný kříž. Konce břeven tvarovány, nad hlavou ukřižovaného Krista tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž na fasádě kostela svatého Antonína Paduánského v KošticíchKříž před kaplí v Chožově >>
Tagy