weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí ulic Tolštýnská a Žižkova v Jiřetíně pod Jedlovou

Na cestě z Jiřetína pod Jedlovou směrem ke hradu Tolštejn na rozcestí ulic Tolštýnská a Žižkova stojí mezi dvěma lipami kříž.

Info o něm nikde najít nedokážu, byť dle nápisů na soklu vypadá v nedávné době restaurovaný.

Na takřka neznatelné základně, vyrovnávající svažující se terén, stojí nízký kamenný blok čtvercového půdorysu, na němž je umístěn samotný sokl. Ten tvoří nižší a širší patka s profilovanou lištou na horní straně a vystouplým nápisovým polem na čelní straně. Vlastní sokl je jednoduchý kvádr, který pouze na čelní straně má kromě nápisové desky několik zlacených ozdob a další nápis pod deskou. Na soklu leží masivní hlavice, na níž je postavena patrová projmutá patka kříže. V její čelní straně je kovový hák na lampu. Kříž je zřejmě novodobý, dvojitý a obrysový, konce trámů jsou zdobeny trojlístky a spodní břevno má v křížení zlacenou paprsčitou svatozář. Nad ní je v kříži drobná reliéfní kytička. Kříž je podpírán vzpěrou, ukotvenou do zadní stěny soklu.

Myslel jsem, že uvedu přepisy nápisů ze soklu. Při pohledu na „font“ německého textu, z něhož dokážu odhalit jen sem tam nějaké slovo a který místy spíš připomíná ozdobnou linku než písmena, to ale vzdávám. Předpokládám, že v horní části je nějaká citace a dole donátorský text (snad vidím errichten). Ten ovšem , jak snad vidno na fotkách, s postupujícím časem mizí pod porostem mechů a lišejníků…

Snad jde o kříž, o němž se v knize Jiřetín pod Jedlovou od Jana Smetany, vydané ke 450 letům města v Lužických horách (Obec Jiřetín pod Jedlovou 1998) píše:

Nad horním okrajem městečka při cestě k Tolštejnu stojí zdobně provedený železný kříž, kterému se říkávalo „Wei gärbers Kreuz“. Litinových křížů, či jejich zbytků, je kolem Jiřetína rozeseta celá řada. Když byl z nařízení biskupské konzistoře v Litoměřicích roku 1835 pořízen soupis plastik, božích muk a křížků v obvodu farnosti, bylo jich v samotném Jiřetíně zapsáno šest, na pozemcích Rozhledu dalších šest a po jednom také v Lesné a Jedlové.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí u silnice k Tolštejnu v Rozhledu (Jiřetín pod Jedlovou)Kříž na vrcholu Radobýlu >>
Tagy