weby pro nejsevernější čechy

Kříž u Kittelova rybníku v Dolním Prysku

Na západní straně Kittelova rybníku v Dolním Prysku stojí u cesty kříž.

Stejně jako o ostatních křížích v obci se toho o něm moc najít nedá, překvapivě je k dispozici jen zmínka na FB, že jde zřejmě o kříž „putovní“: 12. červen 2020 – Boží muka se od Řezáčů stěhují blízko místu původního umístění k našemu Kittelovu rybníčku. Příští týden budou na místě.

Text naznačuje, že kříž tam někde kdysi stál, pak byl přestěhován jinam (z fotek je vidět, že za plot k nějakému domu), a nakonec se zase vracel… Ovšem kdy kdo proč nedokážu zjistit. Snad by se mohlo jednat o kříž, popisovaný na webu Spolku Drobné památky severních Čech u domu čp. 103:

Kříž stojí na zahradě domu č.p. 103. Podstavec a spodní část soklu jsou zakryté v zemi, na soklu je v rytém rámu se seknutými rohy barvou napsaný nečitelný nápis. Hlavice má do stran vysazené římsy a v horní části dva zmenšující se stupně, kovový křížek je původní, natřený černou barvou.

Fotografie by odpovídala:

Základna je vytvořena poněkud improvizovaně, v terénu je podepřena nejrůznějšími kameny. Čtvercový základ je zřejmě nově vybetonován při výše zmíněném stěhování. Na ní stojí rovnou vlastní sokl. Viditelně přelomený a slepovaný, s dírami jak po střelbě. Na čelní straně obdélné nápisové pole s vykrojenými rohy. Nápis takřka nečitelný, je pouze vidět, že po řádcích se střídá typ písma.

Masivní hlavice se od soklu schodovitě rozšiřuje, pod středovou lištou je zubořez. Horní stranu tvoří dvojitý soklík, v horním menším osazen kovový kříž. Ve spodní části brána tvořená dvěma sloupy, které nesou tenkou římsu. Místo postavy mezi sloupy „trám“ kříže, připomínající žebřík. Mezi obrysem příčky, v mezerách kvítka. Pod Ukřižovaným, který na kříži sotva visí, nápisová deska, rámovaná rostlinným dekorem. V místě křížení trámů plná plocha s květem, konce břeven zdobeny liliovým dekorem.

Series Navigation<< Mlynářův kříž na zahradě domu čp. 110 v Horním PryskuKříž u Základní a mateřské školy v Dolním Prysku >>
Tagy