weby pro nejsevernější čechy

Kříž u pomníku Rumburské vzpoury jižně od Nového Boru

This entry is part 61 of 479 in the series Sochy, skulptury, statue, památníky, kříže

U řadových garáží na jižním okraji města Nový Bor u nově osazeného pomníku Rumburské vzpoury stojí u začátku třídy T. G. Masaryka kříž.

V knize Památky Nového Boru o těchto božích mukách bohužel ani slovo.

Nezbývá než popsat vlastním očima viděné.

Kříž je otočen čelní stranou k silnici. Základnu tvoří hranol se zúženou horní hranou, vpředu nesoucí rytý rám s těžko čitelným nápisem. Zřejmě obsahuje jména donátora/ů, rozeznám však jen pár slov a letopočet 1846. Na čtvrtém řádku uprostřed je pod německým textem další letopočet, tvářící se jako 1982(?). Sokl pak pokračuje kvádrem, v jehož přední stěně je výklenek se silně poničeným reliéfem – při troše fantazie by mohlo jít o Pannu Marii se sepnutýma rukama. Nad hlavicí se širokou římsou základna kříže, která má v přední obloukové části sedm svázaných obilných klasů, po stranách jsou pak větvičky vinné révy s hrozny. Kříž je holý, konce břeven jsou vějířovitě rozšířeny a díry v nich + zbylý spodní hřeb svědčí o tom, že na kříži kdysi visel Kristus.

Series Navigation<< Pomník neznámého účelu u Sokolovny na třídě T. G. Masaryka v Novém BoruPomník Jana Husa v parku v České ulici v Novém Boru >>
Tagy