weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Lázních Libverda

Uprostřed hřbitova Lázní Libverda na křižovatce cest stojí centrální hřbitovní kříž.

Ve skrytu přerostlé okolní zeleně v dlažbě osazen vystouplý kamenný základ čtvercového půdorysu, vyrovnávající sklon terénu. Na něm stojí trojitě odstupňovaný sokl. Nejnižší a nejširší stupeň je nízký, má hladké stěny a zkosenou horní stranu. Na něm o něco užší druhý stupeň zhruba dvojnásobné výše, na čelní straně nápisová deska lemovaná reliéfem – ve spodní části rostlinná girlanda s vázou uprostřed, po stranách tvarovaný rám s uchy, horní hranu tvoří křídla, uprostřed spojená dvojitým prstencem. Na světlé desce zlacený nápis „Errichtet von der Gemeinde Liebwerda im Jahre 1894“ („Zřízeno obcí Libverda v roce 1894“). Na profilované liště druhého stupně tření díl, vlastní tělo soklu. V přední části výklenek s plastickým rámem, zdobeným uchy, v jejichž středu jsou malé šesticípé hvězdy. Na desce stejného vzhledu jako níže umístěné je německá citace z Janova zjevení. Na zadní straně soklu jednoduchý obdélný výklenek, v němž jsou české překlady textů s doplňujícím textem o proběhlé renovaci. Vrchní část soklu je oddělena tenkou oběžnou lištou, nad níž je na čelní straně rostlinný ornament.

Následuje profilovaná lišta, nad ní zubořez a hlavice, tvarovaná do trojúhelného štítu. Na čelní straně je v něm zlacené boží oko. Rohy hlavice jsou zdobeny ornamenty – na volutách snad listy, snad plameny. Na hřebeni hlavice soklík, na němž stojí patka kamenného kříže se zlacenou postavou Krista. Nad hlavou ukřižovaného zlacená písmena INRI.

Na boku soklu signatura „E. Blumrich Gilich(?) / Friedland“.

Zvláštní, že na přímé vyhledávání se člověku málokdy ukáže, co chce, a slušné informace pak vyplavou při úplně jiných příležitostech. Frýdlantsko, spolek pro kulturu a krajinu, na svém webu informuje:

V roce 2014 spolek Frýdlantsko ve spolupráci s obcí Lázně Libverda, LÁZNĚ LIBVERDA a.s. a Nadace Občanského fóra obnovil středový kříž na obecním hřbitově.

Středový hřbitovní kříž je součástí hřbitova v Lázních Libverda, který byl obcí zřízen v extravilánu obce v posledním desetiletí 19. století. Vznik hřbitova je spojen s nevyhovujícím stavem někdejšího centrálního hřbitova v Hejnicích. Libverdský hřbitov se rozkládá na 2101 m2.

Pískovcový neorenesanční fundament s vápencovým křížem a litinovým korpusem Krista byl vyroben a osazen kamenictvím Blumrich z Frýdlantu v roce 1894, a to nákladem obce. Pískovcové části jsou doplněny dvěma vápencovými tabulemi.

Větší středová nese novozákonní verš z Janova zjevení 14.13:
„Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.“

V českém překladu:
A slyšel jsem hlas z nebe: „Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“

Druhá menší tabulka nese text:
„Errichtet von der Gemeinde Liebwerda im Jahre 1894“

V českém překladu:
„Zřízeno obcí Libverda v roce 1894.“

Restaurátorské práce provedl pan Hynek Bláha z Vysokého Újezdu. Kromě restaurování byla Boží muka doplněna i překlady původních textů do češtiny, a to na mramorové desce zasazené z druhé strany pískovcového kříže.

Series Navigation<< Kříž u silnice na jižním okraji osady Přebytek u Lázní LibverdaKříž u Libverdského potoka na východním okraji Lázní Libverda >>
Tagy