weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Království u Šluknova

Uprostřed hřbitova v Království u Šluknova v rozšíření osové cesty stojí centrální hřbitovní kříž.

V udusané hlíně dva kamenné schodové stupně, ten spodní takřka na úrovni terénu. Sokl se spodní rozšířenou částí, zakončenou tenkou lištou, má v přední části v mělkém vybrání bílou obdélnou tabuli se špatně čitelným nápisem (netroufám si ho luštit). Na zadní straně soklu je připevněna černá leštěná deska s dvojjazyčným textem, který je věnován hrobu u jeho paty:

Zde v Pánu odpočívá
P. Wenzel KARL
děkan v Království
nar. v Žatci 8. dubna 1802
zemř. 10. června 1870

Šlechetný náš knězi
spi svůj klidný spánek
odpočiň od tíže
služby pastýřské
Všechny kněžské ctnosti
našly v Tobě stánek,
láskou vzníceným
byls světlem obci své.
Kžž ti, kteří v slzách tiše
nad Tvým hrobem stojí,
k věčné radosti se v nebi
opět s Tebou spojí

Vděčná obec svému pastýři.

Na vrchu mohutného soklu nízká, mírně přesahující hlavice. V jejím středu osazen kovový kříž, ve spodní části rozšířený do patky, přišroubované do kamene. Hrany trámů projmuté, poblíž křížení tvarované do trnů. Z bočního pohledu je vidět, že je kříž dutý. Nad hlavou ukřižovaného Krista cedulka, písmena INRI neznatelná.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 68 v Království u ŠluknovaKříž u silnice poblíž domu čp. 336 v Království u Šluknova >>
Tagy