weby pro nejsevernější čechy

Kříž v ohradní zdi zámeckého parku v Ploskovicích

Vlevo od východní brány v ohradní zdi zámeckého parku v Ploskovicích je umístěn kříž.

Ohradní zeď je součástí památkově chráněného zámeckého areálu, v jejím popise v Památkovém katalogu však o kříži není ani slovo…

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 434 v Království u ŠluknovaCentrální kříž hřbitova v Dolní Poustevně >>
Tagy