weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Žibřidicích

Uprostřed hřbitova v Žibřidicích mezi stromy stojí zdobný centrální kříž.

Jedná se o první hřbitovní kříž, která je kulturní památkou se záznamem v Památkovém katalogu – a po jeho shlédnutí se ani nedivím, byť foto v katalogu je zastaralé.

Pískovcový kříž je umístěn uprostřed nového hřbitova, zřízeného severně od obce v roce 1893. Fundament dekorovaný novogotickými prvky vrcholí kamenným křížem s korpusem Ukřižovaného.

Původní evidenční list památky je sdílnější:

Kamenný krucifix stojí uprostřed nového hřbitova, který se nachází severně od průjezdní komunikace – asi 650 m severozápadně od kostela sv. Šimona a Judy. Je obrácen ke vstupu – na východ.

Jedná se o kamenný kříž oktogonálního průřezu s korpusem ukřižovaného Ježíše Krista, vztyčený na několikrát odstupněném vysokém soklu. Ten je nahoře ukončen stínkami cimbuří a ve svénejvyšší části je vpředu na nárožích ozdoben malými opěrnými pilíři ukončenými torzy fiál. Mezi nimi je nika zaklenutá tudorským obloukem a orámovaná neogotickou edikulou tvořenou polosloupy a římsou s kraby ve tvaru oslího hřbetu, završenou kytkou. Pod dolní římsou niky je andílčí hlavička s křidélky.

Kříž je postaven asi v polovině 19. století. Jedná se o pololidovou kamenickou práci v neogotickém pojetí, tvořící ústřední dominantu místního hřbitova.

Kříž zřejmě v nedávné době prošel restaurováním, září novotou a zlatem. Zbývá snad jen doplnit, že na jednom ze spodních stupňů je bíle natřené nápisové pole se šesti řádky. Písmena jsou jakž takž čitelná, ale při pokus je přepsat a vygooglit se úspěch nedostavil. Takže první dva řádky znějí cca „Nicht aus eiller Geldgier nicht aus blinder Sucht nach Haben // Nein nur aus Lich und Menschenfreundlichkaart …

Series Navigation<< Kříž u hřiště v ŽibřidicíchBoží muka u benediktinského kláštera v Rajhradě >>
Tagy