weby pro nejsevernější čechy

Kříž u Nové Vsi severně od Rybniště

U místní komunikace v Nové Vsi severně od Rybniště stojí na vyvýšeném okraji louky kříž.

Kříž na mírném svahu nad cestou svítí novotou, ale o jeho historii či provedené opravě tradičně nikde nic k nalezení.

Na jednoduchém kvádru obdélného půdorysu (s omletými rohy a hranami) stojí okrově natřený sokl. Zadní strana hladká, krátkou kovovou vzpěrou upevněna k základovému kvádru. Boky a čelní strana opracovány – ve spodní části rozšíření, oddělené v horní části od těla soklu profilovanou lištou, na čelní straně mírně vpadlé bíle natřené nápisové zrcadlo s vykrojenými rohy. Nápis „Errichtet von / Anton Heinrich / im Jahre / ??9?“ je v místě letopočtu bohužel poškozen.

O něco užší vysoké tělo soklu má na přední straně stejně řešené nápisové místo: „Er war es, / der unsere / schwachheiten / auf sich nahm, / und unsern / Gebrechen / abhalth / Iesaias 53.4“. Překladač ukazuje „Byl to on / kdo vzal na sebe / naše / slabosti / a naše / trápení / odvrátil“, google dohledá celou citaci „Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“ Jiná citace asi odpovídá lépe: „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal.

Sokl je ukončen klenutou hlavicí, oddělenou oblou lištou. Na přední straně červeně natřené srdce. V hlavici ukotven kovový kříž, u jehož paty stojí zpředu zlacený anděl se skloněnou hlavou, který v levé ruce drží věnec a pravou se opírá o cosi, připomínající meč. Mezi andělem a Ukřižovaným kulatá nápisová destička (bez nápisu) lemovaná zlacenou girlandou. Nad hlavou Krista v místě křížení břeven písmena INRI, kolem křížení zlacený věnec. Konce trámů zdobeny zlaceným „trojlístkem“, tvořeným listy vinné révy – nad hlavou Krista navíc i s hrozny.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 146 v RybništiKříž u rybníčku naproti domu čp. 109 v Rybništi >>
Tagy