weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Lipové ulici v Libčevsi

V prostoru malého parku v Lipové ulici v Libčevsi stojí na oploceném trávníku kamenný kříž.

Z trávy vystupuje vyšší základna obdélného půdorysu, na ní podstatně menší nízký podstavec se zkosenou horní hranou. Na něm dva stupně zřejmě z jiného materiálu – zvětralé, rozdrobené, ztrácející tvar. Spodní kvádr nese na čelní straně v mělkém vybrání zbytky zřejmě palmových ratolestí. Z vyššího stupně moc nezbylo – po stranách nejspíš bývaly voluty, co bylo na čelní straně nelze odhadnout. Hlavice (kopírující obdélný půdorys) je stejně zachovalá jako základna, ze spodní strany s odstupňovanými lištami, horní strana projmutá směrem k několikastupňové patce kříže. Široký plochý kříž s neadekvátně malou kovovou figurou Krista má břevna ozdobena vruby. Horní část kříže z levé strany uražena. Nad hlavou Ježíše jednou přeložený praporek s písmeny I.N.R.I.

Series Navigation<< Sokl kříže u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v LibčevsiCentrální kříž hřbitova v Měrunicích >>
Tagy