weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice na západním okraji Mlékojed

Na západním okraji Mlékojed směrem k silnici mezi Litoměřicemi a kruhovým objezdem na Terezín či do Lovosic stojí kříž.

V období od 3. 5. 1958 do 9. 12. 1987 byl kříž chráněnou kulturní památkou, zřejmě pro jeho stáří. Dle soupisu rušených památek byl kříž zbaven ochrany s tím, že byl v roce 1978 převeden do okresního muzea.

Z kříže z r. 1680 dochován kamenný hranolový podstavec s profilovanou patkou a římsovou hlavicí. Strany dříku zdobeny plasticky předstupujícími zrcadly s vykrajovanými rohy. Na soklu stával tepaný barokní kříž s mřížovinou. Dnes nahrazen novým, prostším.

Zda tedy na místě dnes stojí replika, či zda se podstavec z muzea vrátil, zjistit neumím.

Původní evidenční list památky zobrazoval kříž podstatně odlišného vzhledu:

Na kamenném soklu bez nápisu kovaný plochý kříž, kolem něho bohatý rozvilinový ornament z kulatých prutů.

Podle wikiŽelezný dvojitý barokní kříž z období kolem roku 1680 s bohatě tepanou mřížovinou na západním konci obce. Do Mlékojed byl přenesen v roce 1839 ze zrušeného kostela sv. Michala při dominikánském klášteře v Litoměřicích.

Dnes je k vidění na travnaté ploše umístěná kamenná základna čtvercového půdorysu, na které stojí nízká patka soklu s lištou na horní hraně. Následuje štíhlé vyšší tělo soklu s plastickými vystouplými zrcadly s ujmutými rohy na všech čtyřech stěnách. Nízká přesahující hlavice s římsou nese dvoustupňový podstavec nového kříže, zhotoveného z pásoviny. Konce trámů jsou mírně rozšířeny.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v MlékojedechKříž u silnice u hřiště v Mlékojedech >>
Tagy