weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 111 v Rybništi

U silnice 263, procházející Rybništěm, na prostranství mezi domy čp. 111 a 260 stojí siluetový kříž.

Ač vypadá opečovávaně a podle stavu malovaných siluet prošel v nedávné době opravou – údržbou, jako tradičně u tohoto typu památek nelze na netu najít odpovídající informaci, ať už o jeho historii nebo současnosti…

Čtvercové prostranství, ohraničené obrubníky, nese v rozích kamenné patníky, mezi nimiž je dřevěný plaňkový plot. Uvnitř je dvoustupňová základna, na které je osazen sokl. Jeho spodní část tvoří širší kvádr s odstupňovanou horní hranou, na čelní straně vystouplé pole se zvláštně vykrojenými rohy a částečně čitelným nápisem. Luštit si ho netroufám. Na postupně se zužujících římsách stojí vlastní tělo soklu, na bocích hladké, zezadu zcela rovné. Na přední straně vpadlé zrcadlo s vykrojenými rohy a částečně zlaceným nápisem (snad „Sei gegrüßt, // Herr Jesu // Christ ! // Renoviert // 2015“). Nad zrcadlem v rozích dvě reliéfní zlacené květiny. Masivní hlavice je vpředu klenutá, v oblouku jsou umístěny dvě reliéfní barevné květiny. Římsa nese na spodní straně zubořez. Na hlavici patka kříže, povrch má naznačen rytím kyklopské zdivo. Pod křížem ze stran dvě siluety, upevněné na tyči a ze zadní strany podepřené dvojitou vzpěrou. Vlevo Panna Maria, vpravo zřejmě sv. Jan Evangelista (s knihou v levé ruce). Mezi nimi o patu kříže a hlavici vzepřená konstrukce, nesoucí kovovou lucernu. Na jednoduchém vysokém kříži Kristus, pod nohama kovaný květ, nad hlavou ceduli INRI. Konce břeven tvarovány do trojlístku. Kříž je jištěn vzpěrou, ukotvenou na zadní straně soklu.

Series Navigation<< Kříž u kaple svatého Josefa v RybništiKříž v Krušnohorské ulici u kostela svatého Havla v Chlumci >>
Tagy