weby pro nejsevernější čechy

Kříž na hřbitově u kostela Narození svatého Jana Křtitele v Zeměchách

Kromě centrálního kříže hřbitova v Zeměchách za kostelem je na hřbitově k vidění ještě jeden kříž u ohradní zdi jižně od kostela Narození svatého Jana Křtitele.

V dostupných pramenech je zmínka, že hřbitov se skládá ze dvou částí – starší, původní plocha je v těsném sousedství kostela, novější část, kdysi oddělená brankou za zvonicí, prodloužila plochu směrem na východ. Té dominuje centrální kříž. Na starší části je u ohradní zdi nenápadný jednoduchý dřevěný kříž osazený v nízkém soklu z pískovcových kvádrů s malovanou siluetou Krista.

Series Navigation<< Kříž v ulici 9. května pod schodištěm ke kostelu Narození svatého Jana Křtitele v ZeměcháchCentrální kříž hřbitova v Zeměchách >>
Tagy