weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí u Krásného Pole v Horní Chřibské

Na rozcestí cest mezi hřbitovem v Horní Chřibské, Krásným Polem a odbočkou do polí pod Chřibským (Kamzičím) vrchem stojí kříž.

Sokl kříže je pro zdejší oblast netypický (nicméně nedaleko má „sourozence“) – tělo soklu je totiž tvořeno nikoli hranolem, ale rýhovaným sloupem. Srovnatelně řešených křížů je ve výběžku jako šafránu (napadá mne jich jen pár – kříž u mostu v ulici Petra Bezruče ve Varnsdorfu, kříž na konci ulice Závoznické ve Varnsdorfu, kříž na náměstí E. Beneše ve Varnsdorf u fary).

Na rozdíl od výše zmíněného kolegy u domů čp. 238 a čp. 323 ve Chřibské je tento kříž v pořádku a kompletní, byť vrcholový kříž hmotově původní nevypadá.

Základnu tvoří schodové stupně – jsou snad tři, v terénu už to moc poznat není. Jsou zarostlé a silně rozsedlé. Na nich hladký nízký kvádr, který má na čelní straně obdélníkové vybrání s vykrojenými rohy. Byl-li tam někdy nápis, nezůstalo po něm stopy. Následuje postupně se zužující odstupňovaná kruhová základna, na níž stojí samotný rýhovaný sloup. Na něm nápisové oválné pole, věnčené reliéfní girlandou (vinná réva s květem nahoře). Rytý nápis má čtyři řádky, písmena jsou jakž takž čitelná. Sloup zakončuje na ozdobném kruhu uložená nízká čtvercová hlavice s horní lištou, na níž jsou tři voluty. Do nich je ukotven jednoduchý kříž se zlacenou postavou Krista, nad ním cedulka INRI.

Series Navigation<< Kříž naproti domu čp. 348 v Horním PodlužíCentrální kříž hřbitova v Horní Chřibské >>
Tagy