weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě u domů čp. 217 a 218 v ulici Ke Kostelu ve Vtelnu

U křižovatky ulic Ke Kostelu a Židovická ve Vtelně (místní část Mostu) je za plotem soukromé zahrady před nepozornými zraky uschován kříž.

Přes plot je vidět jen štíhlý kříž, aby bylo možno zdokumentovat i sokl, bylo třeba najít vhodná místa, kde pro sklon vozovky rovně vedená pole plotu nesahají tak vysoko. V zahradě v trávě sokl v dobrém stavu. Stojí na barevně odlišné stupňovité základně s profilovanou horní lištou. Načervenalé tělo soklu je typově shodné s nedalekým křížem v parku

Ve spodní části zaoblen naznačenými volutami. Ze tří stran rytý obrys obdélného zrcadla s vykrojenými rohy a projmutou vrchní a spodní stranou. Na čelní straně obdobný tvar, ale po celé ploše vyhloubený. Mezi volutami zdobný reliéf, uprostřed plochy rám s taktéž vykrojenými rohy. Na horní hraně z projmutí „visí“ reliéfní květina. 

Květina nad nápisovým polem je řešena odlišně, v nápisovém poli je cosi jako kříž, protnutý biskupskými berlami, kolem iniciály FBVA, dole letopočet 1807.

Na soklu masivní hlavice, rozšiřující se směrem vzhůru. Na horní desce je základna kříže – kvádr a na něm zaoblená patka, v níž je vsazen zmíněný štíhlý vysoký kříž s malou zlacenou figurou Krista.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova ve VtelněKříž v Mostecké ulici ve Vtelně >>
Tagy