weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Braňanech

Na hřbitově v Braňanech nedaleko hřbitovní kaple stojí u cesty centrální hřbitovní kříž.

Mezi hrobovými místy v trávě u vydlážděné cesty z cihel vyskládaná patrová základna. Na ní stojí několikrát odstupňovaný sokl (zadní strana je rovná a hladká). Nízká nejnižší a nejširší část, na ní dva stupně se zkosenou horní hranou. Na druhou etáž plynule navazuje samotné tělo soklu, o něco vyšší než stupně základny. Na něm leží hlavice, pod níž je lišta zdobená zubořezem. Budí dojem, že je kovová, ale je (snad) jen natřená, stejně jako celá hlavice. Na hlavici nízký soklík, v němž je zasazen kříž. Aktuálně docela podivně – hlavice je naprasklá, tak je kříž ve spodní části fixován z obou stran železnými prošroubovanými trojúhelníky. Kříž je tvořen obrysem a v něm prostorovým rostlinným ornamentem. Konce vyvedené do trojlístku jsou bohatě zdobené. V křížení trámů cedule INRI, částečně zakrytá postavou ukřižovaného Krista. Ten je natřen stříbřenkou a nejsou na něm k rozpoznání vůbec žádné detaily…

Series Navigation<< Kříž na hřbitově v BraňanechKříž v Mostecké ulici v Braňanech >>
Tagy