weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Chomutově-Horní Vsi

Proti vchodu na hřbitov v Chomutově-Horní Vsi na středové cestě pod stromy stojí centrální hřbitovní kříž.

Uprostřed cesty ve stínu vzrostlých stromů vysoký kříž, před ním kamenné klekátko. Vyšší hladká patka čtvercového půdorysu, po malém uskočení na horní straně o něco užší projmutí. Následuje hladké kvádrové tělo soklu s nízkou římsovou hlavicí, na níž je další, užší sokl (obdobně je koncipován kříž u kostela svaté Barbory). Na čelní straně je v rytém zrcadle silně poškozený reliéf, snad Panny Marie. Druhá hlavice, tvořená projmutím a římsou, nese zdobnou patku kříže s letopočtem 1763 na nízkém podstavci. Kříž ve spodní části ozdoben dvěma blesky, konce břeven rozšířeny, v jejich křížení bohatá paprsčitá svatozář.

O hřbitovu podrobněji zde ->

Series Navigation<< Kříž u kaple svatého Jiří v ulici Ve Starém Lobečku v Kralupech nad VltavouKříž u kostela svaté Barbory v Chomutově >>
Tagy