weby pro nejsevernější čechy

Kříž u kostela Narození Panny Marie v Holubicích

Na ploše bývalého hřbitova kolem kostela Narození Panny Marie v Holubicích je umístěn kříž.

Ač je travnatá plocha upravena, jsou na ní pěšiny a vedle kříže je dokonce lavička, nepodařilo se mi ke kříži dostat blíž. Areál je uzavřen.

V trávě stojí silně omšelý dvoudílný sokl. Spodní část kvádrového tvaru nese o něco užší vrchní jehlancově se zužující podstavec, zakončený otlučenou hlavicí. V té je vsazen masivní zdobný kříž. Nebo spíš jeho zbylá část – podle pozice Krista bych hádal, že třetina až polovina břevna chybí. Tělo kříže je reliéfně zdobeno, s rozšířením na konci břeven. Písmena INRI nad hlavou Ukřižovaného v místě křížení trámů. O kříži nikde nic k nalezení, v popisu památkově chráněného kostela o něm není zmínka.

Series Navigation<< Kříž u silnice západně od KnínicKříž v ulici K Rybníku v Holubicích >>
Tagy