weby pro nejsevernější čechy

Údajný kříž na severovýchodním okraji Želenic

Mapy.cz ukazují existenci kříže v severovýchodní okrajové části Želenic na trase cyklostezky 3106 před křižovatkou u domu bez popisného čísla.

Tak, jako už se mi stalo několikrát – po kříži ani stopa.

Na jedné straně vozovky fungl nový dům, krytý exotickými dřevinami, na druhé straně travnatá plocha za plotem, sloužící jako odkladiště. Co já vím… Možná tu kdysi stál, možná ne. Dostupné panorama na mapy.cz z roku 2014 (tehdy ještě bez plotu a s domem zřejmě ještě ve výstavbě) také nic, co by se kříži podobalo, neukazuje:

Series Navigation<< Kříž v parku v Hamru na JezeřeCentrální kříž hřbitova v Želenicích >>
Tagy