weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 63 v Rybništi

Na křižovatce místních silnic hluboko pod úrovní současného terénu v Rybništi stojí u rohu domu čp. 63 kříž.

U rohu domu, který je opěrnou zdí oddělen od o mnoho výše vedenou silnicí, stojí kříž v trávníku. Základnu lze jen tušit, zaniká v terénu, mechu a trávě, vidět je až patka soklu. Sokl je modelován jen do tří stran, zadní stěna je hladká, jen patka mírně vystupuje i zde.

Patka má obdélný půdorys a její horní hrana je několikrát odstupňována -nejprve rovným stupněm a následně dvěma profilovanými lištami. Na přední straně patky je mírně vystouplé obdélné nabílené nápisové pole, v němž je rytý špatně čitelný nápis, z něhož si troufnu jakožto neněmčinář tlumočit jen letopočet 1826.

Samotné tělo má hladké boky a na čelní straně zahloubené obdélné zrcadlo s vykrojenými rohy. Na bílé ploše je červenočerně vyveden nápis: „Gei / gegrüst, / Herr Jesu / Christ! / Renoviert / 2012“.

Masivní hlavice je několikapatrová. Odspodu se rozšiřuje několika lištami, v přední části přecházejícími do oblouku, v němž je zlacený rostlinný reliéf. Další etáž tvoří zubořez, nad nímž je další lišta. Poslední stupeň – sokl pro kříž – tvoří patka s povrchem imitujícím miniaturní kyklopské zdivo.

Kovový kříž z pásoviny má na sobě naznačenu kresbu dřeva, jinak je bez ozdob. Ze zadní strany vzpěra, připevněná k zadní straně soklu. Nad zlacenou postavou Ukřižovaného tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž na Staré chřibské cestě u samoty čp. 220 severně od Dolní ChřibskéKříž u domu čp. 146 v Rybništi >>
Tagy