weby pro nejsevernější čechy

Kříž na návsi v Horním Týnci

Na návsi uprostřed obce Horní Týnec, části Třebušína v okrese Litoměřice, stojí kříž.

Kolem dokola obkroužen silnicí, chráněn kovovými sloupky, spojenými řetězem. Na široké čtvercové základně uprostřed stojí členěný sokl, na čelní straně s prázdným reliéfním rámem. Na horní římse soklu stojí hlavice z barevně odlišného materiálu, v níž je zasazen kovový kříž, podpíraný ze zadní strany vzpěrou. Nejspodnější část kříže tvoří „slavobrána“ kolem postavy Panny Marie, nad ní je na kříži připevněna kruhová nápisová deska, na jejímž obvodě je věnec, natřený stříbrně, stejně jako Panna Maria. Kříž je z prosekaného železa, vnitřek tvoří drobné ornamenty nesené příčným vzpěrami (trojúhelníky, hvězdy?). Konce břeven jsou ozdobeny reliéfním ornamentem, na kříži zlacená postava Krista, nápis INRI v místě křížení břeven, za ním paprsčitá svatozář. A jak už to bývá, nedá se o něm nic najít…

Series Navigation<< Kříž s Kristem u benediktinského kláštera v RajhraděKříž u silnice severovýchodně od Horního Týnce >>
Tagy