weby pro nejsevernější čechy

Kříž u schodiště ke kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů v Hamru na Jezeře

U začátku schodiště, stoupajícího od parkoviště u ulice Liberecká ke kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů na Křížovém vrchu v Hamru na Jezeře stojí pozůstatek kříže.

O kapli se informace najít dají. Slabší je to se vším ostatním. Dostupné prameny uvádějí, že stojí na Křížovém vrchu, ovšem mapy.cz uvádějí jméno Kalvárie (354 m n. m.). Obojí bez vysvětlení, proč takové jméno (lze jen hádat). A o soklu kříže u schodiště nikde zmínka, ani na infotabuli, která stojí jen pár metrů od něho.

Ve svažitém terénu stojí pískovcový sokl obdélného půdorysu s širší spodní částí, částečně zapuštěnou do travnatého okolí. Na jeho jednoduše zkosenou horní hranu navazuje nízké vlastní tělo soklu se zkosenými rohy. V přední části zapuštěný výklenek mírně lichoběžníkového tvaru, přesahující v horní části do hlavice, jejíž boky jsou spuštěny po stranách soklu částečně dolů. Hlavice je v přední části mírně naprasklá směrem k otvoru, v němž byl zřejmě umístěn kovový kříž, po němž nezbylo ani stopy. Zadní strana jednodílného soklu je hladká.

Series Navigation<< Kříž před kostelem Archanděla Michaela v Dolní PoustevněKříž v parku v Hamru na Jezeře >>
Tagy