weby pro nejsevernější čechy

Kříž naproti domu čp. 348 v Horním Podluží

U silnice v Horním Podluží naproti domu čp. 348 mezi stromu u plotu domu čp. 350 stojí kříž.

Situace obvyklá – kříž nedávno opravený, v dobrém stavu, ale „jen“ existuje. Nikde o jeho historii není možné objevit ani čárku.

Při vyhledávání vyběhne jen zadávací řízení na obnovu, snad se opravdu jedná o tento křížek, parcelní čísla mi nesedí – možná jde jen o shodu v poměrně vágním popisu (obrazová příloha chybí)…

Kovový kříž s korpusem Krista na pískovcovém podstavci je ve špatném technickém stavu, nejzávažnější poškození spočívá v degradaci kamene, kdy se na povrchu objevují praskliny a odlučují se části kamene. Pískovcový podstavec je silně znečištěn vegetativním nánosem řas, lišejníků a mechů. Kříž byl v minulosti opatřen plastovými deskami s nápisy, které byly instalovány na místa původních kamenných desek. Tento zásah však nelze považovat za odborný ani za restaurátorský. Vrchol kamenného podstavce je osazen kovovým křížem s korpusem Krista a ozdobnými kovovými prvky. Zlacení kovových prvků i zlacení korpusu Krista je již značně dožilé a rovněž nátěr kříže je degradován.

Kovový kříž s korpusem Krista na pískovcovém podstavci se nachází na pozemku p.č. 564/1 v k.ú. Dolní Podluží, kdy tento pozemek má ve vlastnictví Michal a Andrea Rejholcovi, tř. T. G. Masaryka 823, 473 01 Nový Bor. Souhlas majitelů pozemku s realizací obnovy křížku má zadavatel zajištěn.

Záměr obnovy kovového kříže s korpusem Krista na pískovcovém podstavci spočívá v celkovém očištění a konsolidaci zvětralých míst pískovcového podstavce, které jsou ve špatném technickém stavu. Budou vyhotoveny dvě nové nápisové desky, které budou opatřeny původními texty a desky budou následně osazeny na svá původní místa po demontáži neodborně instalovaných plastových tabulí v minulosti. Sekaný nápis ve spodní části pískovcového podstavce bude obnoven a písmo bude provedeno v původní barevnosti. Na kovovém kříži budou odstraněny korodující části na litinových prvcích, budou provedeny nové nátěry, zlacení korpusu Krista a instalace chybějící tabulky INRI.

Kříž není nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Na restaurování jsou zpracovány restaurátorské záměry odpovědným restaurátorem BcA. Milošem Kubištou z 01/2020.

Veškeré restaurátorské práce budou provedeny v souladu s výzvou a zadávacími podmínkami v rozsahu dle přílohy č. 2 (výkaz výměr) této výzvy k podání nabídky.

Popis odpovídá, a jak z textu vyplývá, oprava byla provedena nejspíš někdy v roce 2020.

Dnes je k vidění prostranství čtvercového půdorysu ohraničené vpředu otevřeným kovovým tyčovým plůtkem, uvnitř něhož obrubníkem vymezená plocha, vysypaná kačírkem. V ní stojí sokl – nejprve nízká základna, na ní vyšší kvádr. Obojí hladké. Kvádr ukončen lištou, na ní vlastní tělo, předělené v horní části vystouplou římsou. Pod ní na přední ploše oválná nápisová plocha, kolem ní v rozích ornamenty. Rytý nápis, zvýrazněný cihlovou barvou, je jen v horní polovině oválu. Jsem z něho schopen poznat jen části – Josef Ulbricht 19. März 1810 December 1878. Nad zmíněnou lištou je sokl zdoben obdélnými reliéfními poli. Na soklu sedí do stran přesahující hlavice, vpředu klenutá, v oblouku reliéf volut s tulipány. Rohy hlavice zdobí reliéfní ozdoby. V oblouku je zasazen kříž, nesoucí Krista. Nápis INRI nad hlavou ukřižovaného v místě křížení trámů, konce břeven ozdobeny liliovým ornamentem.

Series Navigation<< Kříž v zahradě domu čp. 133 v Horním PodlužíKříž na rozcestí u Krásného Pole v Horní Chřibské >>
Tagy