weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Kamenici u Zákup

Na hřbitově v Kamenici u Zákup stojí zhruba uprostřed v ose vchod – kaple centrální hřbitovní kříž.

Jak je citováno v textu o hřbitovní kapli (bývalé márnici), byly hroby kdysi rozloženy pravidelně po celé ploše hřbitova:

Celá levá polovina pietního místa, která dnes zeje prázdnotou, byla kdysi plná hrobů.

„Hrobů tam byla spousta, ale nikdo se o ně nestaral. Celá levá strana byla zarostlá. Jako malá si pamatuji, že někdy v sedmdesátých letech byla tato část hřbitova zlikvidována. Kam se ale hroby poděly a kdo vlastně prostor takhle vyčistil, to nevím,“ řekla Iva Sardelová.

Dva schodové stupně seskládané z několika bloků, na nich nízký soklík s kosou horní hranou. Následuje podstavec s menším širším soklíkem, nad ním hranol s nápisovou nikou v čelní straně. Vymalovaná červeně a sklenutá do ostrého oblouku. Nápis přečíst nedokážu. Na nízkou římsu nasedá rozpraskaná hlavice s vysokým kovovým křížem, jištěným podpěrou, ukotvenou do středu soklu. Na kříži menší ukřižovaný Kristus.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova ve StebněCentrální kříž hřbitova v Janovicích v Podještědí >>
Tagy