weby pro nejsevernější čechy

Kříž jihovýchodně od Kozince

U silnice, vedoucí z Kozince do Turska (směrem ke kopci Ers), stojí kříž.

Podle dostupných panoramat z něho dříve moc vidět nebylo:

Rok 2016
Rok 2018

Aktuálně je kolem odhaleného kříže nová výsadba – zda byly stromy preventivně odstraněny nebo padly v důsledku nějaké přírodní katastrofy, kdo ví. Ono se nedá o kříži nic objevit.

V trávě mezi silnicí a polem nízká základna obdélného půdorysu se zkosenou horní hranou (zezadu hladká), osazená na podestě (zezadu viditelné cihly, vpředu větší kamenná plocha). Na pravé horní straně zřejmě signatura kameníka. Na hranu je nasazen druhý, o něco menší stupeň, z něhož vychází vlastní tělo soklu, zdobené na bocích volutami s reliéfním ornamentem. Na spodním kvádru nejspíš jméno donátora: JAN VANHA???, další řádky nečitelné zcela. V ploše nad volutami další nečitelný nápis. Písmena jsou omšelá, pokrytá lišejníkem.

Vrch soklu je kryt dopředu přesahující obloukovou hlavicí s volutami na obě strany. V místě střetu horních volut reliéfní listy. Na dvojitém soklíku pak stojí kamenný kříž (spodní širší část je součástí celého jednodílného soklu, užší sokl je částí samostatného kříže). Kříž hladký, jedinou ozdobou je naznačená kruhová svatozář v místě křížení břeven.

Series Navigation<< Kříž v ulici Pražská v TurskuKříž v Knínicích >>
Tagy