weby pro nejsevernější čechy

Kříž poblíž rozcestí Nad Ostrovem

Poblíž státní hranice v lese u cesty, po níž vede červená turistická značka E3 (Stezka Českem a Hřebenovka), zelená a také naučná stezka Zapomenutým pohraničím, stojí kousek od rozcestí Nad Ostrovem kříž.

Na tak odlehlé místo kříž výstavný a v dobré stavu. Ovšem najít se o něm nic nedá, s výjimkou pár fotek. Na zadní straně hlavice „Aedificatum / mense / Juni 1820“ (Postaveno v měsíci červnu 1820).

Mezi stromy prostor vymezen čtyři rohovými kamennými sloupky, dnes spojenými tenkými kmínky. Jak je na zádlabech vidět, kdysi to byly podstatně robustnější trámky. Sokl několikastupňový. Nejnižší úroveň základna s obdélným půdorysem a hladkými stěnami.  Na ní o něco užší a mnohem vyšší kvádr takřka čtvercového půdorysu, zakončený dvojitou lištou. Samotný ještě o něco užší sokl má na všech stranách vpadlé obdélníkové zrcadlo s obloukovou horní hranou. Vyplněna je pouze čelní strana, portrét Panny Marie se svatozáří a nápisem „Mater Dolorosa, / Ora Pro Nobis“. Hlavice je tvořena blokem s dvojitou římsou, je mírně přesahující sokl. Na zadní straně výše uvedený nápis. Na hlavici masivní kamenný kříž s rozšířenou základnou. Na jeho čelní straně připevněn dřevěný křížek z latěk, ozdobený kapesním kovovým křížkem s Kristem.

Series Navigation<< Torzo kříže pod Limnickým vrchem u NejdkuKříž v zahradě domu čp. 390 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici >>
Tagy