weby pro nejsevernější čechy

Kovový kříž u silnice mezi Žibřidicemi a Janovicemi v Podještědí

U silnice mezi Žibřidicemi a Janovicemi v Podještědí v místě, kde na jednu stranu vede polní cesta po okraji lesa a naproti odbočuje z hlavní místní komunikace, stojí na okraji pole kříž.

Oproti svému zpustlému nedalekému sousedovi je v podstatně lepším stavu a je dokonce od roku 1999 kulturní památkou. Popis v Památkovém katalogu je ale velmi stručný:

Kříž se nachází severně od obce, na mírném návrší, po levé straně silnice vedoucí do Janovic. Kamenný fundament zakončený volutovou římsou vynáší železný litý kříž s korpusem Ukřižovaného.

Naštěstí Původní evidenční list památky je podstatně sdílnější:

Kříž se skládá z kamenného soklu a litinového kříže. Sokl stojí na kamenné desce s profilovaným horním okrajem, dolní část soklu je širší, na přední straně má vyznačeno obdélné pole. Střední část soklu se směrem nahoru mírně zužuje. Na přední straně je vystupující orámovaný oválný medailon (orientovaný na výšku), prázdný; nad ním je reliéfní vavřínová girlanda spočívající na 3 ozdobných kolících. Střed vrcholí deskou s mohutnou profilovanou římsou, na přední straně obloukovitězvednutou, s horním okrajem zdobeným uprostřed dvěma volutkami; pod nimi je reliéfní kytice růží. Povrch obou bočních stran je profilován volutami v horní a dolní části, dovnitř vinutými,z nichž horní tvoří podpěru krycí desce soklu. Nízká horní část zmenšeného čtvercového půdorysu se zaoblenými, nahoru se zužujícími stranami tvoří základnu litinového kříže. Jeho ramena jsou liliovitě ukončena, nad hlavou Krista je nápis : INRI.Kristus má hlavu nakloněnou mírně doprava. Bederní rouška pojednána s výrazným uzlem na pravém boku. Každá noha Krista je přibita zvlášť.

Výtvarně kvalitně řešený kříž z 19. století.

Series Navigation<< Kříž v uličce mezi domy čp. 238 a čp. 209 v RynolticíchKříž u silnice mezi Žibřidicemi a Janovicemi v Podještědí >>
Tagy