weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí u železniční trati severně od Želevic

Na rozcestí silnic mezi Košticemi a Želevicemi s odbočkou na vlakovou zastávku stojí kamenný kříž.

K mému velkému překvapení má obec Koštice vcelku slušně zpracovány na svém webu historické památky, byť velmi stručně:

Křížek u Želevic pochází z roku 1834, k jeho rekonstrukci došlo v roce 2009.

Kříž, otočený pohledově k Želevicím, je typově shodný s nedalekým křížem u zmíněné vlakové zastávky.

V trávníku u rozcestí vybetonovaný nový základ, na němž je položen nízká kamenná čtvercová základna. Na té stojí kamenný blok s vykrojenými hranami, na jehož bocích jsou česky psané nápisy (částečně nově napsány ve vyspravovaných místech) – bez záruky:

POTOMKOWE MILÍ NE / ZAPOMENTE NA CIL / VMVSLV DREDKU SW / VCH
TENTO SW KŘÍZ POST / AWITI NECHALA MYSL / NABOŽNÁ OBYWATELŮ / OBCE ŽELEWSKÉ WRO / KU 1834 W MESYCY / SRPNU
POTOM SME POZNALI / LÁSKU ŽE ON DUŠI / SWAU POLOŽIL ZA / NÁS IMYT TEDI MAME / ZA BRATŘI DUŠE KLÁ / STI I JAN 3 K UIW

Nápisy vypadají, jak kdyby je tesal někdo kdo buď neuměl vůbec číst a psát podle předlohy; nebo někdo, kdo neuměl česky. Stranově převrácené N, někde chybí mezery mezi slovy, ta jsou nesmyslně rozdělena mezi řádky…

Kvádr vrcholí širokou projmutou římsou, na níž navazuje vlastní zdobný sokl. I ten má vykrojené hrany. Na bocích rytý obrys obdélného zrcadla s vpadlým obloučkem na horní a spodní lince, zadní strana hladká. Na čelní straně dominuje poměrně hluboký výklenek, rámovaný šambránou. Ta v horní části nese tlapatý křížek, pod ní je několikavrstvý reliéf ve tvaru závěsu medaile, v podvěsu neidentifikovatelný ornament. Vrch soklu tvoří mohutně projmutá hlavice, oddělená od soklu trojitou úzkou římsou. Na oblině sedí masivní dělená patka, nesoucí kamenný kříž. Konce břeven tvarovány, nad hlavou ukřižovaného Krista tabulka INRI.

Kříž je dvojče kříže na východním okraji Křesína se záznamem v Památkovém katalogu, s nímž jsem ho dle popisu omylem zaměnil.

Series Navigation<< Kříž u silnice na západním okraji KřesínaKříž na fasádě kostela svatého Antonína Paduánského v Košticích >>
Tagy