weby pro nejsevernější čechy

Matzelův kříž ve Štefánikově ulici v Krásné Lípě

Na křižovatce ulic Štefánikova a Alšova v Krásné Lípě stojí v travnatém svahu kříž, zvaný Matzelův.

Podle některých indicií ho lze ztotožnit s křížem v knize Putování po duchovním panství Krásnolipska Natalie Belisové popisovaným na stranách 52-53 (byť tu nejsou jeho fotografie):

Matzels Kreuz, Matzels Ambrosen Kreuz

Matzel (Matýsek) byla přezdívka Ambrose Marschnera. Kolik lidí dříve slýchalo od sousedů na podobná přízviska, než aby je někdo nazval vlastním jménem? Kříže se o přezdívku se svým vlastníkem dělily. Ambros Marschner vlastnil dům čp. 205 (žádný dům tohoto čísla v okolí dnes nenajdeme). Mezi jeho domem a pozemky probíhala polní cesta a u té vyrostla boží muka, na jaká bychom v obci narazili nejčastěji: kamenný sokl zdobil železný kříž s plechovými siluetami Krista, apoštola Jana a Panny Marie.

U paty svislého břevna byl nápis „Vergebet, so wird euch auch vergeben!“

Na soklu bylo napsáno „Dem Todesüberwinder / Sey ewig Preis und Dank / Dass er für alle Sünder / Den Kelch des Leidens trank.

Kříž byl v dobrém stavu, majitel jej nechal v roce 1834 obnovit. O jeho skutečném stáří nevíme nic. Pater šalamounsky napsal, že ho nechal postavit Ambros Marschner. Jenže jak už to tak bývá, jméno se v rodině udržovalo. Úplně stejně se jmenoval i starý hospodář, který ještě v té době žil u syna na výměnku. V příští generaci Marschnerů bychom měli už jasno: ze šesti dětí byli jen dva chlapci a žádný z nich jméno po tátovi nepodědil. Jen kříž, o který se musel některý z nich postarat.

Dnes vypadá kříž v podstatě na „novostavbu“. Sokl byl zřejmě rozlámán na kusy a obnoven, takže ač je nápis zjevně ten v textu popisovaný, přečíst se ho dá už jen část. Zda stojí na původním místě, neumím hádat. Kříž není siluetový. O obnově jako obvykle nelze najít nic.

V trávě kamenné bloky pospojované kovovými sponami, na nich spodní etáž soklu čtvercového půdorysu s rytým obdélným polem s vykrojenými rohy na všech stranách s výjimkou zadní. Profilovaná projmutá lišta přechází do užší části samotného těla, jehož stěny nesou obdobná pole jako spodní část. V tom čelním je výše zmíněný nápis, v bočních rostlinný dekor. Na mnoha místech sokl slepovaný a vyspravovaný barevně odlišnou hmotou. Hlavice má na čelní straně oblouk, v němž je malá mušlová kartuše, nad obloukem se sbíhají dvě voluty. Ostatní strany tvarovány do obliny.

Kovový kříž má nezvyklé tvarování a je bez opory, ač jsou v soklu patrné otvory po její dřívější existenci. Před křížem ve spodní části postavena na oblouku jednoduchá kvádrová lampa. Ve spodní části kříže vysoká úzká lyra, v jejím středu zlacený proplétaný reliéf. Kříž jednoduchý, se zvláštním rozšířením kolem nohou Krista, která se opakují u konců břeven, jež jsou tvarovány do špičky a rýhovány. Nad hlavou Ukřižovaného tabulka INRI, samotná postava je bez větších detailů, nelze poznat, zda je tak záměrně vytvořena, nebo se ztratily pod nátěry.

Series Navigation<< Kříž v Liberecké ulici v Jablonném v Podještědí-MarkvarticíchŠenkýřův kříž na zahradě domu čp. 62/23 ve Varnsdorfské ulici v Krásné Lípě >>
Tagy