weby pro nejsevernější čechy

Schlusserův kříž u domu čp. 109 v Brtníkách

U silnice, procházející Brtníky z centra směrem na Staré Křečany, u domu čp. 109, kde kdysi dávno vedla cesta k místní křížové cestě, stojí kříž.

Dle regionálního webu se mu říká Schlusserův, ovšem nikde jinde o něm není ani zmínky.

Kříž je zakomponován do plotu domovní zahrádky, od silnice k němu vedou tři schody, které jsou součástí zdi, tvořící terasu a zároveň základ kovového plotu. Nad posledním schodem kvádrová základna soklu, na čelní straně s rytým komplikovaným obrysem obdélného zrcadla. Následuje užší vlastní tělo, zužující se směrem vzhůru. Na bocích ryté obrysy zrcadel, na straně čelní mírně vpadlé pole, v němž se „střetávají“ dva různé psané nápisy, částečně již nečitelné. Jednoduchá přesahující hlavice nese oblý sokl kříže. Jednoduchý kříž ze silné pásoviny je bez ukřižovaného, na spodku trámu má tabulku s písmeny IHS, v horní části je pak INRI. Konce břeven jsou ozdobeny čímsi jako makovicí.

Series Navigation<< Kříž u odbočky do Kunratic u domu čp. 46 v BrtníkáchKříž u domu čp. 16 v Kopci >>
Tagy