weby pro nejsevernější čechy

Kříž u rozcestí cest mezi Kamenicí u Zákup a Pertolticemi pod Ralskem

V malém lesíku nedaleko rozcestí polních cest mezi Kamenicí u Zákup a Pertolticemi pod Ralskem se skrývá kříž.

Na nízkém podstavci čtvercového půdorysu (silně porostlém mechem a lišejníky), zakončeném dvojitou oblou lištou, stojí vlastní tělo soklu. Na přední straně je rytý obrys zrcadla s ujmutými rohy, v němž je špatně čitelný vyrytý nápis. Obě boční a zadní zrcadla jsou plastická, mírně vpadlá, s rámem. Na pravém boku je nápis v jeho spodní části, poslední řádek je zřejmě Anno 1750. Na zadní straně je opět dlouhý rytý a špatně čitelný nápis, navíc je ve spodní části sokl na několikrát naprasklý. Na levém boku není patrný žádný nápis. Na vrchu soklu přesahující hlavice, ukončená širokou římsou, na níž stojí malý soklík se zapuštěným křížem. Hlavice má ulámané rohy, je popraskaná a porostlá, mech přerůstá až na podstavec kříže. Ten má spodní část kvádrovou a horní se obloukovitě sbíhá směrem vzhůru. Kříž je jednoduchý a vypadá nepůvodně – z L profilu jen kříž se středními paprsky, představujícími zřejmě svatozář.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova ve Velkém GrunověKříž mezi poštou a kostelem svaté Barbory v Rynolticích >>
Tagy