weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí naproti domu 214 v Nových Křečanech

This entry is part 33 of 357 in the series Sochy, skulptury, statue, kašny, památníky, kříže

Ve špici rozcestí naproti domu čp. 214 v Nových Křečanech stojí kříž.Na mírně skloněném trávníku před rohem pozemku, zarostlým nálety, z kamenů vyskládaný podstavec a na něm sokl s křížem. Ze zadní hladké strany podstavce je patrno, že jde o jeden kus kamene. Ve spodní části sokl širší, horní užší část má na přední straně reliéfní zdobné zrcadlo a pod ním iniciály a letopočet: ATP // AO 1807. Vrchní část tvarovaná do oblouku s lemem, vprostřed oblouku plastický trojúhelník – nejspíš symbol Nejsvětější Trojice. Na vrcholu osazen nezvykle zdobný kovový kříž. Ve spodní části ozdobný závěs s lampičkou (zjevně novodobou). O něco výš je na kříži pole s reliéfy – výklenek lemovaný sloupy, ve spodní části dvě zkřížené cosi, v ploše reliéf klečícího anděla. Na hlavicích sloup v horní části sedí dva putti, levý drží nad hlavou kalich, pravý věnec. Výklad symboliky nejsem schopen podat. Od této části výš je čelní strana kříže zdobena rostlinným dekorem, břevna jsou ukončena ornamenty. Postava Krista je natřena stříbřenkou.

Series Navigation<< Kamenný kříž naproti domu 97 v Nových KřečanechKříž u domu 51 v Nových Křečanech >>
Tagy