weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí naproti domu 214 v Nových Křečanech

Ve špici rozcestí naproti domu čp. 214 v Nových Křečanech stojí kříž.Na mírně skloněném trávníku před rohem pozemku, zarostlým nálety, z kamenů vyskládaný podstavec a na něm sokl s křížem. Ze zadní hladké strany podstavce je patrno, že jde o jeden kus kamene. Ve spodní části sokl širší, horní užší část má na přední straně reliéfní zdobné zrcadlo a pod ním iniciály a letopočet: ATP // AO 1807. Vrchní část tvarovaná do oblouku s lemem, vprostřed oblouku plastický trojúhelník – nejspíš symbol Nejsvětější Trojice. Na vrcholu osazen nezvykle zdobný kovový kříž. Ve spodní části ozdobný závěs s lampičkou (zjevně novodobou). O něco výš je na kříži pole s reliéfy – výklenek lemovaný sloupy, ve spodní části dvě zkřížené cosi, v ploše reliéf klečícího anděla. Na hlavicích sloup v horní části sedí dva putti, levý drží nad hlavou kalich, pravý věnec. Výklad symboliky nejsem schopen podat. Od této části výš je čelní strana kříže zdobena rostlinným dekorem, břevna jsou ukončena ornamenty. Postava Krista je natřena stříbřenkou.

S výkladem viděného na tomto (a následně několika dalších křížích po celém ústeckém regionu) mi na mou žádost pomohla Klára Mágrová:

Dole jsou zkřížené pochodně ovázané stuhou. Když jsou směrovány dolů = symbol smrti.
Klečící anděl truchlí, drží květinu, ta je symbolicky směrem dolů (život skončil).
Horní chlapec (vpravo) drží věnec = symbol zmrtvýchvstání, vítězství. Vlevo drží kalich a hostii, symbol pravé víry.
Nahoře po svislém břevnu se asi pne vavřín = symbol nesmrtelnosti a věčného života, a akant (druh bodláku).
Vše odkazuje ke smrti a současně vyjadřuje naději na vzkříšení.

Series Navigation<< Kříž u domu 51 v Nových KřečanechKamenný kříž naproti domu 97 v Nových Křečanech >>
Tagy