weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 26 ve Filipově u České Kamenice

V obci Filipov, dnes součásti města Česká Kamenice, u místní komunikace, po níž vede modrá turistická značka do Všemil, stojí za plotem v zahradě domu čp. 26 kříž.

Obvyklá situace – nikde žádná smysluplná informace k nalezení, jen na wiki je v popisu obce zmínka, že „Ve Filipově jsou na několika místech dochovaná boží muka, drobné sakrální památky dříve běžné podél cest. Většinou jsou citlivě zakomponována do zahrad v soukromém vlastnictví.

Vysoký hranolový pískovcový sokl se zbytky polychromie stojí za plotem drátěným, z vnitřní strany je chráněn dřevěným plaňkovým. Širší základna čtvercového půdorysu zarůstá travou, v horní části několik různě širokých profilovaných lišt, zužujících se k samotnému tělu soklu. To má na bocích tvarovaná reliéfní zrcadla a na čelní straně nad dvěma reliéfními květinami obdélnou nápisovou desku, ohraničenou věncem. Nad ní dva trojlístky (snad) jakési kapradiny. Nápis, poničený čtyřmi důlky připomínajícími stopy po střelách, sice vypadá čitelně, ale luštit si ho netroufám. Vrchní část soklu je obkroužena úzkou římsou. Na soklu spočívá mohutná přesahující hlavice. Dva rozšiřující zubořezy, následuje plato hlavice, v jehož středu je podstavec kříže. Na čtvercové, vrypy zdobené spodní části projmutý odstupňovaný kruh se zaoblenou horní částí, ozdobenou reliéfem listů. V ní je zasazen jednoduchý kovový kříž s postavou Krista.

Series Navigation<< Grieselův kříž v JetřichovicíchVšemilský kříž (Schemmelkreuz) u polní cesty na Předních Folgách >>
Tagy