weby pro nejsevernější čechy

Kříž na fasádě věže kostela Všech svatých v Libochovicích

Na severní fasádě věže kostela Všech svatých v Libochovicích je umístěn kříž s malovanou postavou ukřižovaného Krista.

Protože je bližší okolí kostela (bývalý hřbitov) nepřístupné (hlavní brána je uzamčena), nemohu o kříži tvrdit nic bližšího. Nepoznám, zda je dřevěný, zda silueta je z plechu. Vidím jen, že se silně zelená pokryvem mikrovegetací…

Series Navigation<< Kříž u kostela Matky Boží v LounechBoží muka u hřbitova v Libochovicích na konci Čechovy ulice >>
Tagy