weby pro nejsevernější čechy

Kříž naproti domu 144 ve Starých Křečanech

U vedlejší silničky ve Starých Křečanech naproti domu 144 stojí v mírném svahu pod stromy kříž.Pokud se mi kříž u hřbitova zdál zanedbaný, pak o tomto kříži se dá říct jen tolik, že je zdevastovaný. A to hodně. Zpustlé místo plné náletů a trávy, silně poškozený sokl, do blízkosti kříže problém se dostat. A bližší pohled je ještě méně radostný, než z dáli.

Čtvercový základ mezi křovisky porostlý částečně mechem. K němu zpředu a zezadu kovovou sponou přichycený sokl. Spodní část hranol, ukončený jednoduchou římsou, na něj navazuje vyšší, směrem vzhůru se zužující část. Oba stupně mají na přední straně zrcadlo s ujmutými rohy. Na vrchu další římsa a na ní ovál s osazeným křížem a zbytkem pro lampu věčného světla. Značná část vrcholu je uražena. Ze zadní hladké strany je patrno, že jde o jeden kus kamene. Kříž se spodním rámem, zakončeným zatočením, a příčným břevnem s ozdobami na koncích, zjevně nesl několik siluet. Ovšem jakých, a kde je jim konec…

Series Navigation<< Kříž na rozcestí u domu 225 ve Starých KřečanechKříž u domu 61 v Nových Křečanech >>
Tagy