weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Dlažkovicích

Na hřbitově v Dlažkovicích pod stromy na pěšině od hlavního vstupu stojí centrální hřbitovní kříž.

Kříž nestojí uprostřed hřbitova (snad tomu tak původně bylo a jeho plocha byla zvětšena), cesty jsou takřka neznatelné, a kamenný kříž je opticky z čelního pohledu překryt kovovým křížem se závěsem blízko hrobového místa…

Na kamenné desce čtvercového půdorysu, která vypadá jak volně položená na terén, stojí patka soklu. Kvádr s oválným nápisovým polem na čelní straně rozpraskán na několik částí a je skoro záhadou, že kříž ještě vůbec stojí.

Nápis

EIN JEDER DER ANMICH
GLAUBT WIRD IN EWIG
KEIT NICHT STERBEN
IOHAN II XXVI
MDCCCXXXIX

Pokud mohu soudit, jde o citaci Jan 11,26 – „A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ Rok by měl být 1839.

Na projmutou horní hranu nasedá vlastní tělo soklu, sepnuté kovovou obručí. Na čelní straně má ryté obdélné zrcadlo s vykrojenými rohy, v jehož středu je plastické srdce, z něhož vychází tři šipky. Masivní několikastupňová hlavice nese kamenný kříž, stojící na hlavici na vlastním podstavci. Čelní stěna kříže je zdobena po celé ploše vrypy. Místo Krista jsou na kříži pouze naznačené hřeby – v místě nohou dva překřížené, jednotlivé pak v místě dlaní. Na vrchu kříže praporek IN/RI, konce břeven liliovitě rozšířeny.

Series Navigation<< Zmizelý kříž na jižním okraji Dlažkovic mezi domy čp. 71 a 63Kříž u silnice na severovýchodním okraji Dlažkovic >>
Tagy