weby pro nejsevernější čechy

Sloup s křížkem u kostela Narození svatého Jana Křtitele v Klapém

Jižně od kostela Narození svatého Jana Křtitele v Klapém ve svahu u cesty stojí sloup s vrcholovým křížem.

Jsem na pochybách, jak vlastně tento artefakt označit. Klasický kříž to není, protože sloup. Klasický sloup to není, protože křížek a není zařazen v mé oblíbené encyklopedii Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji. Klasická boží muka to také nejsou, protože ta mívají nahoře kaplici…

Otázky vzbuzuje i jeho umístění. Na první pohled působí „zakopán před nepřítelem“ – z čelní strany je patrné, že je ve svahu zapuštěn v jakési terénní kapse. Terén brání pohledu na sokl sloupu, k místu nevede žádná znatelná cesta…

Na čem vlastně sokl stojí, není patrné, částečně sesutá hlína, přebujelá tráva. Na plochách soklu rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy, na čelní straně v horní polovině letopočet 1891 (?)

Na soklu jednoduchá (a silně ošuntělá) hlavice, na jejíž horní straně nízká dvojitá patka, na které stojí samotný sloup. Tělo sloupu je baňaté, směrem vzhůru se zužuje víc, než ve spodní části. Povrch se místy drolí. Na sloupu nasazena dvoustupňová hlavice, v níž je zasazen dvouramenný kříž.

Dodatečně alespoň něco:

Okolí kostela Narození svatého Jana Křtitele dosud nese stopy tří velkých sesuvů půdy z nedalekého kopce, na němž stojí hrad Hazmburk, které se odehrály 8. dubna 1898, 11. dubna 1900 a 22. června 1939. Při sesuvech půdy se Boží muka severně od kostela podstavcem ocitly hluboko pod terénem.

Series Navigation<< Boží muka u silnice z Libochovic na KlapýZaniklá boží muka nedaleko parkoviště u hřbitova v Klapém >>
Tagy