weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž druhého oddělení hřbitova ve Slaném

Hřbitov ve Slaném překvapí svou rozlehlostí a členitostí. Jak vyplývá z dostupných materiálů, byl budován postupně, po částech, které jsou dodnes patrné a de facto oddělené. A takřka každá z nich má svůj vlastní centrální kříž. Druhý kříž je dvojčetem toho prvního.

Z nejrůznějších městských materiálů s trochou historie okolo:

Středové kříže jsou litinové, rozdělují hřbitovní pole.
Středový kříž druhého hřbitova (spolu s centrálním křížem na prvním hřbitově) byl zhotoven v roce 1872 v komárovských slévárnách. V letech 2000 – 2002 byly všechny centrální kříže odborně zrestaurovány akad. malířem Markem Králíkem, restaurátorem z Prahy.

Na bocích kříže jsou nápisy:

Odpočinutí lehké / dejž jim, Pane!
Postaven L.P. 1872.
Spomoz nám Bože, / Spasiteli náš! / a pro slávu jména / svého vysvoboď nás: / a buď milostiv / hříchům našim / pro jméno své. / Žalm 78.9
Poutníku, zde málo / stůj, / Tány moje rozvažuj; / Rány moje kynou, Léta tvoje hynou. / Přijde smrt, / soud tobě nastane, / Kam se duše tvoje / dostane!Series Navigation<< Centrální kříž třetího oddělení hřbitova ve SlanémCentrální kříž prvního oddělení hřbitova ve Slaném >>
Tagy