weby pro nejsevernější čechy

Kříž Johanky Michelové u Pfeiferova lesíku v Jetřichovicích

Severně od kostela svatého Jana Nepomuckého v Jetřichovicích na trase modré turistické značky, v místě, kde odbočuje místní značení k Pfeiferově lesíku, stojí pod stromem kříž.

Další příležitost začíst se do řádků veleknihy Natalie Belisové Tulákům Jetřichovicka. Na straně 52 je kompletně vypsána historie vzniku tohoto křížku:

15. 6. 1819 propukla nad Jetřichovicemi bouřka. Tou dobou pracovaly na svém poli daleko od vsi žena podkováře Augustina Michela z hospodářství čp. 21 Anna Elisabeth, rozená Knyová, s osmiletou dcerou Johankou. Když spustila průtrž naplno, rozeběhly se k domovu. U pole sedláka Michela z čp. 59, nedaleko skály, zvané Kočičí kostel, rostl na mezi vysoký strom. Domov ještě nebyl na dohled, lilo jako z konve, a tak se promáčené nešťastnice schovaly pod jeho korunu. Která z těch dvou měla mít víc rozumu?

Místo toho měla jen víc „štěstí“, dá-li se v tomto případě vůbec o nějakém mluvit. Jeden z blesků sjel po kmenu a našel svůj cíl – malou Johanku. Zoufalé matce dal odklad na přemýšlení…

Dva dny po bouřce bylo děvčátku uloženo do hrobu. Jetřichovického faráře Josefa Rusche při smutném obřadu zastoupil kooperátor Ignaz Mrazek z Růžové. Páter alespoň vysvětil boží muka, která rodiče po pár měsících postavili na místě neštěstí.

V římse pískovcového soklu bylo vykrouženo lože pro lampičku či vázu, nad tím čněl čtyři lokty vysoký železný kříž s postavou ukřižovaného Krista. Nápis na soklu byl stručný: Vater! In deine Hände empfehle ich meinen Geist. 1819 (Otče, co Tvých rukou odevzdávám svého ducha).

Na letáku Drobné sakrální památky v krajině Českého Švýcarska, který vydala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v roce 2011, lze v popisu kříže objevit několika podrobností: Restaurátor Jan Fedorčák (kámen), Vít Zadina (kov), Michal Janovský (malba) – Na obnovený pískovcový podstavec byl umístěn nově vykovaný železný kříž, byla osazena silueta Krista a doplněn původní nápis.

Dle tiskoviny Česká silnice proběhly opravy několika drobných sakrálních památek v rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova, v popisu je zmíněn i kříž Johanky Michelové.

Series Navigation<< Kříž na východním okraji RadouněCentrální kříž hřbitova v Račicích >>
Tagy