weby pro nejsevernější čechy

Kříž u rozcestí naproti domu čp. 32 (jezdecký klub Rival) ve Skalici u České Lípy

Jedním z objektů na trase Naučné stezky po památkách obce Skalice u České Lípy, jichž si NS nevšímá a nepodává o nich žádné informace, je u rozcestí naproti domu čp. 32 ve vzrostlé vegetaci stojící kříž.

Kvádrová patka soklu takřka v zeleni není vidět. Na třikrát odstupňovaných lištách stojí tělo soklu, mající na přední straně nápisové pole (Wanderer // bethe und // vertraue den // dein Erlöfer // lebt // Erichtet 1840 – překladač ukazuje něco ve smyslu Poutníci, modlete se a věřte svému vykupiteli – zřízeno 1840).

Nad nápisem je reliéfní květina v místě, nad nímž se na zaoblené římse potkávají malé voluty. Vrch soklu nese jehlancovitou základnu kříže, ozdobeného ve spodní části blesky, nad nimiž je kovaný svícen. Nad hlavou Krista v místě křížení břeven paprsčitá svatozář, po ceduli INRI zbyl jen otvor, konce břeven rozšířeny a ozdobeny květinovým reliéfem. Kříž je ze zadní strany podepřen krátkou, částečně kroucenou vzpěrou.

Series Navigation<< Kříž u rozcestí na silnici mezi Manušicemi a Skalicí u České LípyKříž u rozcestí k domu čp. 452 ve Skalici u České Lípy >>
Tagy